Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

 


ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων συμμετέχοντας στους επετειακούς εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 διοργανώνει Επιστημονική Διημερίδα με γενικό θέμα: «Η προσφορά της Ηπείρου στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα του 1821».
Τα θέματα των εισηγήσεων θα κινηθούν σε τρείς θεματικές ενότητες: οι Νεομάρτυρες και η προσφορά τους στο δούλο Γένος, Λόγιοι και διδάσκαλοι του Γένους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα αγωνιστών του 1821 συνδεόμενα με την Ήπειρο.Πρόγραµµα Επετειακής Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 
 Πέµπτη 21 – Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ 
www.aeavellas.gr

09:00                  Έναρξη της ∆ιηµερίδας.

09:00 – 09:30.  Χαιρετισµός της Προέδρου της ΑΕΑ Βελλάς κ. Μαρίας Ράπτη

            Χαιρετισµός και κήρυξη ενάρξεως της ∆ιηµερίδας        υπό του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίµου

 

Πρόεδρος α΄ Συνεδρίας:

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. ∆ηµήτριος

09:30 -09:45.  Παναγιωτόπουλος Ιωάννης: «Ταυτότητα και Εκκλησία στην

Ήπειρο κατά την προεπαναστατική περίοδο»

09:45-10:00.  Πασχαλίδης Συµεών: «Οι Νεοµάρτυρες και η πνευµατική προσφορά       τους προς το Γένος: Βεβαιότητες και αµφισβητήσεις»

10:00-10:15.  Αρχιµ. π. Θωµάς Ανδρέου, «Γιάννενα: Τόπος µαρτυρίας και

                           µαρτυρίου»

10:15-10:30.  Συζήτηση επί των εισηγήσεων

10:30-10:45.  ∆ιάλειµµα

 

Πρόεδρος β΄ Συνεδρίας:

κ. Κουντούρης Γεώργιος

10:45-11:00.  Λιάκος Ιωάννης: «Συµβολισµοί και πνευµατική ακτινοβολία της

Επανάστασης µέσα από ένα ανέκδοτο απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις»

11:00-11:15.  Σιούλης Τριαντάφυλλος: «Ο κολυβαδισµός του Αγίου Κοσµά του

                           Αιτωλού και η επανάσταση του 1821»

11:15-11:30.  Παπάζης ∆ηµήτριος: «∆ιονύσιος Μητροπολίτης Λαρίσης

                           “Φιλόσοφος” ή “Σκυλόσοφος” [1541 (;) - † 1611]. Μία σύντοµη

                           Παρουσίαση»

 

11:30-12:30.     Συζήτηση επί των εισηγήσεων

                           Λήξη προγράµµατος πρώτης ηµέρας

 

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

 

Πρόεδρος γ΄ Συνεδρίας:

κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

09:30 -09:45.  Πέτσιος Κωνσταντίνος:«Ειδολογικά γνωρίσµατα του Νεοελληνικού

∆ιαφωτισµού»

09:45-10:00.  Τεµπέλης Ηλίας: «Η παρέµβαση του Αθανασίου του Παρίου στην

                           αντιπαράθεση µεταξύ Αθανασίου Ψαλίδα και Ευγενίου Βούλγαρη»

10:00-10:15.   Φωτόπουλος Αθανάσιος: «Ο ∆ιδάσκαλος του Γένους Νεόφυτος

                          Καυσοκαλυβίτης (1713-1784)»

10:15-10:30.  Συζήτηση επί των εισηγήσεων 

10:30-10:45      ∆ιάλειµµα 

Πρόεδρος δ΄ Συνεδρίας:

Πρωτοπρεσβύτερος Σέργιος Μαρνέλλος

10:45-11:00.      Μηνάογλου Χαράλαµπος: «Η σηµασία της Ηπείρου για την επανάσταση

                           του 1821: Θεωρία και Πράξη»

11:00-11:15.  Τρίτος Μιχαήλ: «Η προσφορά του Μετσόβου στην Επανάσταση 

                           του 1821»

11:15-11:30.     Ξυνάδας Εµµανουήλ: «Η συµβολή των Ηπειρωτών στην ανάπτυξη 

                           της Μουσικής Τυπογραφίας (1820)»

11:30-12:30.     Συζήτηση επί των εισηγήσεων

 

12:30-13.00.  Σύνοψη Συµπερασµάτων από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και κλείσιµο της ∆ιηµερίδος από την Πρόεδρο  του Α.Σ. της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων κ. Ράπτη Μαρία

 

13.00                  Λήξη της Επετειακής Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου