Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

ΣΥΜΒΑΣΗ COOPER ΜΕ ΦΕΚ ΤΟΥ 1940 ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΦΕΚ 17/2/1940 τ.χ. 1ο, αριθ. φύλλου 65.

Πρόκειται για την Σύμβαση Cooper με την οποία παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Hellenic HydroElectic and Metallurgical Corporation (Ελληνική Υδροηλεκτρική και Μεταλλουργική Εταιρεία) η παραχώρηση υδραυλικής δύναμης του Αχελώου ποταμού. Η σύμβαση αυτή προς το μέρος το οποίο αφορούσε τις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έληξε 31/12/2010. Με τη λέξη της σύμβασης αυτής "το Δημόσιον θέλει υποκατασταθεί εις τα δικαιώματα του Αναδόχου και θέλει παραλάβει εις την απόλυτον κυριότητα και κατοχήν του πάντα τα εν άρθρω 8ω της παρούσης αναγραφόμενα έργα, εγκαταστάσεις και εδάφη εν αρίστει καταστάσει λειτουργίας και συντηρήσεως ελεύθερα δε παντός χρέους, βάρους και πάσης υποχρεώσεως άνευ ουδεμίας εν μέρους τούτου καταβολής αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχον και δι' οιανδήποτε αιτίαν".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου