Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκου 11 12 2021 - αποζημιώσεις πυρόπληκτων


 

11 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμμανουήλ Φράγκος - Ευρωβουλευτής (ECR)

 

Θέμα: «Η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη, αλλά στην Ελλάδα δεν έρχονται αποζημιώσεις για πυρόπληκτους. Γιατί;»

 

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης έλαβε απάντηση από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, η οποία παραθέτει μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία, που βρίσκονται στη διάθεση των ελληνικών αρχών για την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Η Επίτροπος Φερέιρα απάντησε θετικά στην πρωτοβουλία του Έλληνα Ευρωβουλευτή για επιτάχυνση της βοήθειας προς τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος, ήδη από τις 10 Αυγούστου, κάλεσε την Κομισιόν να ανταποκριθεί άμεσα στις τεράστιες καταστροφές, από τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Τον Οκτώβριο, η πρώτη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέθετε ανοιχτά την Ελληνική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο ότι «οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λάβει αίτηση από την Ελλάδα για παροχή βοήθειας από το ΤΑΕΕ όσον αφορά ζημίες που προκλήθηκαν από πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021». Σήμερα, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Επίτροπος Φερέιρα επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για αποζημιώσεις και από το Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ), με την προϋπόθεση αποστολής σχετικού και τεκμηριωμένου αιτήματος από την Ελλάδα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος συνεχίζει στην απάντησή της, με μια μεγάλη λίστα από χρηματοδοτήσεις, με διαθέσιμα δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, που προορίζονται για την Ελλάδα και την Ελληνική περιφέρεια. Στις πιέσεις του Εμμανουήλ Φράγκου για προστασία και πρόληψη απαντά ότι έχουν ήδη διατεθεί 394 εκατ. ευρώ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη κινδύνων, ενώ για την περίοδο 2021-2027, θεσπίζεται χωριστό πρόγραμμα για την πολιτική προστασία, συνολικού ύψους 713 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς, ειδικά σήμερα στην Εύβοια, δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των βασικών υποδομών, ενώ είναι διάσπαρτο το άγχος της απειλής για εκτενή πλημμυρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκος με ευθύνη απέναντι στους πληγέντες, κατάφερε να ανοίξει ήδη τον δρόμο για ευρωπαϊκές ενισχύσεις με αποδέκτες εκατοντάδες μελισσοκόμους, μέσα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι ανάγκες για αποζημιώσεις και ενίσχυση των πυρόπληκτων είναι τεράστιες. Πέραν της απουσίας του Ταμείου Αλληλεγγύης, η μη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων στους πολύπαθους συμπολίτες μας, ενέχει τεράστιες ευθύνες.

 

 

* Επισυνάπτεται η Ερώτηση του Ευρωβουλευτή και η νέα απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


EL

E-004032/2021

Απάντηση της κ. Ferreira

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(24.11.2021)

 

 

Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση μιας καταστροφής[1]. Το ΤΑΕΕ καλύπτει τις δημόσιες δαπάνες για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες.

 

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης παρέχει εργαλεία για τη στήριξη της Ελλάδας στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη διευκόλυνση της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών[2]. Στηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας για καινοτόμες δράσεις και ορθές πρακτικές όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων καταστροφών.

 

Κατά την περίοδο 2014-2020, διατέθηκαν περίπου 394 εκατ. ευρώ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη κινδύνων[3]. Για την περίοδο 2021-2027, θεσπίζεται χωριστό πρόγραμμα[4] για την πολιτική προστασία, συνολικού ύψους 713 εκατ. ευρώ.

 

Στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 1,2 δισ. ευρώ διατίθενται για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό καταστροφών, τα οποία θα εκταμιευθούν κατά την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2021[5]. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να παρέχει τεχνική βοήθεια για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

 

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης[6] στηρίζει επενδύσεις για την ενίσχυση της αποκατάστασης του γεωργικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, καταστροφικά συμβάντα, και προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών τους, καθώς και για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στα δάση οι οποίες προκαλούνται από τις πυρκαγιές. Στο τρέχον πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης[7], η Ελλάδα διέθεσε 139,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των δασών και 20 εκατ. ευρώ για δράσεις πρόληψης ζημιών για απώλειες στον γεωργικό τομέα.

 [1] Στην αίτηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει είτε το 0,6 % του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είτε το 1,5 % του μέσου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των πληγεισών περιοχών.

[2] Για παράδειγμα, εργαλεία παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, συμβουλευτικές αποστολές και προγράμματα αξιολόγησης από ομοτίμους.

[3] Συμπεριλαμβανομένης της αγοράς πυροσβεστικού εξοπλισμού.

[4] Το πρόγραμμα θα στηρίξει μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού. Παρόμοιες δράσεις έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων.

[5] Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη — Συμβούλιο (europa.eu), https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-recovery-plan/.

[6] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

[7] Η Ελλάδα προτίθεται να τροποποιήσει το ΠΑΑ 2014-2020, ώστε να ενισχύσει την πρόληψη και την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού, καθώς και τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων.


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004032/2021

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Emmanouil Fragkos (ECR)

Θέμα:          Αποζημιώσεις και ενίσχυση των πυρόπληκτων

Φέτος, είχαν μέχρι τις 8 Αυγούστου καεί 460.000 στρέμματα στην Εύβοια, 80.000 στρέμματα στην Αττική και 110.000 στρέμματα στη Λακωνία, με το σύνολο των καμένων εκτάσεων να ανέρχεται περίπου στα 650.000 στρέμματα.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες και άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι χιλιάδες πυρόπληκτοι είδαν το βιός τους να καταστρέφεται. Σπίτια, οικοσκευές, κτήματα και ζωντανά χάθηκαν.

Οι χιλιάδες νέοι άστεγοι έχουν ανάγκη άμεσης και πραγματικής ανακούφισης. Το αίτημα αφορά 100% αποζημίωση των καταστροφών αλλά και αποζημίωση για τα μέσα παραγωγής (πρωτογενής τομέας) και τα τεράστια ψυχικά τραύματα.

Σημειώνεται ότι έχουν καταστραφεί σημαντικές κρατικές υποδομές.

Δυστυχώς, τα ποσά που ανακοινώνει η Ελληνική Κυβέρνηση κυμαίνονται από 600 ως 6.000 ευρώ, επιτείνοντας τη θλίψη για την αδιαφορία αναφορικά με το δράμα των πυρόπληκτων στην Ελλάδα, το παρόν και μέλλον των καμένων περιοχών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Τι κονδύλια μπορούν να εκταμιευθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης;

2.    Τι ποσά και με ποια διαδικασία μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα για την κοινωνική επανένταξη των πυρόπληκτων;

3.    Ποιες μορφές βοήθειας έχει ζητήσει μέχρι στιγμής η Ελληνική Κυβέρνηση και τι μορφές βοήθειας διατίθενται επιπλέον από την Επιτροπή για να αντισταθμιστούν οι ζημιές που υπέστη η Ελλάδα και να αποφευχθούν παρόμοιες πυρκαγιές στο μέλλον;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου