Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

ΘΕΟΦΙΛΟΣ-πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης του πληθυσμού κατοικημένων νησίδων των Δωδεκανήσων και Ιονίου πελάγους


_PRS8866.jpg

Ο οργανισμός "Θεόφιλος" στηρίζει το πρόγραμμα επανεποικισμού των ελληνικών ακριτικών νησίδων
Ο οργανισμός ΙΗΑ (International Hellenic Association) σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό "Θεόφιλος"-Στήριξη στη πολύτεκνη οικογένεια και τον ΑΧΕΠΑ Ελλάδος D/25 , ενεργοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης του πληθυσμού κατοικημένων νησίδων των Δωδεκανήσων και Ιονίου πελάγους. Το πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση τις νησίδες Αρκιοί, Ψέριμο και Τέλενδο στο Αιγαίο, καθώς και στη διαπόντια νησίδα Ερεικούσα στο Ιόνιο πέλαγος, με στόχο την ενίσχυση του αριθμού των κατοίκων τους με την παροχή κινήτρων σε χρήμα και είδος που θα είναι ικανά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολύτεκνων οικογενειών. . Ο στόχος του προγράμματος είναι να καταδείξει ότι με σωστή μεθόδευση, προγραμματισμό και προ πάντων συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, είναι δυνατόν η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει πρότυπο για την επίλυση του σύνθετου εγχειρήματος για ανάπτυξη και επανεγκατάσταση των εγκαταλειμμένων από το επίσημο κράτος τόπων.
Συγκεκριμένα, και σε πιλοτικό στάδιο, ενθαρρύνουμε πολύτεκνες οικογένειες να μετοικίσουν στους Αρκιούς (Δήμου Πάτμου), Ψέριμο και Τέλενδο (Δήμου Καλύμνου), ή Ερείκουσα (Δήμου Κέρκυρας).
Πριν την μετοίκηση, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Ενεργό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (υπάρχει σε Αρκιούς, Ερείκουσα και για ορισμένους μήνες στην Τέλενδο)
2. Ιατρικό κέντρο με ιατρό (υπάρχει και θα λειτουργήσει σύντομα στους Αρκιούς)
3. Κατοικία (διατίθεται σε Ερείκουσα)
4. Κοινωνική εργασία 4 ωρών ημερησίως, εκτός Κυριακών και εορτών, με 500 ευρώ μηνιαίως δια περίοδο 3 χρόνων.
Στόχοι πιλοτικού προγράμματος επανεποικισμού
Α. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι (διάρκεια 4 έτη)
Εγκατάσταση κατά προτίμηση 4 απόρων πολύτεκνων οικογενειών (2 σε
ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΥΣ και 2 σε ΑΡΚΙΟΥΣ)
1. Σύνολο 4 (τουλάχιστον) πολύτεκνες οικογένειες ( 2 ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΥΣ και 2 ΑΡΚΙΟΙ)
2. Εξασφάλιση κατοικίας
3. Δημιουργία συνθηκών αυτοαπασχόλησης
4. Παροχή επιδόματος 500 ευρώ μηνιαίως / οικογένεια για 4 χρόνια η αντίστοιχο ποσό σε είδος (τρόφιμα, σχολικά είδη κλπ)
5. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και σχολικών μέσων
Β. Μέσο-μακροπρόθεσμος στόχος (διάρκεια 12 έτη)
Επαναφορά σε πληθυσμιακές συνθήκες του πρόσφατου παρελθόντος: Εγκατάσταση περί τις 100 οικογένειες σε Διαπόντιους και Αρκιούς.
Στήριξη από την επιτροπή:
1. Εξασφάλιση χώρων και κατασκευής νέων καταλυμάτων (συνεργασία με Δήμο, Εκκλησία και ιδιωτικούς φορείς)
2. Επέκταση υπαρχουσών/δημιουργία νέων υποδομών σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τον Δήμο Πάτμου και άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς (νερό, ηλεκτρισμός, επέκταση σχολικού κτηρίου, βελτίωση τηλεπικοινωνιακών και συγκοινωνιακών υποδομών [υδατοδρόμια;], κλπ.
3. Δημιουργία θέσεων εργασίας/προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών (εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον οργανισμό «Θεόφιλος» στο τηλ. 2108819397Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου