Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ τὴ ΜΚΟ τῆς Ρεπούση! H ἐθνικὴ ἀποδόμηση θέλει καὶ τὴν καλοπέρασή της…

«Συνωστισμὸς» κρατικῶν ἐπιχορηγήσεων γιὰ τὴν Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση τῆς Ρεπούση.
Ἡ πρώην βουλευτὴς Μαρία Ρεπούση ἐκτός της προσπάθειας γιὰ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας (συνωστισμὸς στὴ Σμύρνη κ.λπ.), ἡγεῖται καὶ τῆς ΜΚΟ Κέντρο Γυναικείων Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν «Διοτίμα» μὲ ἕδρα τὴν Ἀθήνα. Δημοσιεύματα τοῦ Τύπου ὅπως καὶ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν ἰστοσελίδα τοῦ προγράμματος «Διαύγεια» κάνουν λόγο γιὰ ἕναν χορὸ κρατικῶν ἐπιδοτήσεων καὶ ἐπιχορηγήσεων, μὲ κατασπατάληση δημοσίου χρήματος σὲ ὑψηλοὺς μισθοὺς ἀργόμισθων στελεχῶν τῆς ἐν λόγω ΜΚΟ, μὲ ὑπερκοστολογήσεις διαφημιστικῶν φυλλαδίων, ἰστοσελίδων, διοργάνωση ἐκδηλώσεων καὶ ἡμερίδων ποὺ κοστίζουν χιλιάδες εὐρώ. 

Ὅλα αὐτὰ συνθέτουν τὸ ἀνεξέλεγκτο «πάρτυ» τῆς ΜΚΟ τῆς Ρεπούση, ἕνα πάρτυ τὸ ὁποῖο γίνεται στὶς πλάτες τοῦ Ἕλληνα φορολογούμενου ποὺ βλέπει καθημερινὰ τὸ εἰσόδημά του νὰ μειώνεται. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι, μόνο γιὰ...
τὸ ἔτος 2011, τὸ Κέντρο Γυναικείων Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν «Διοτίμα» ἐπιχορηγήθηκε καὶ μοιράστηκε τὸ ποσὸ τῆς τάξεως τῶν 3.800.000 εὐρώ, γιὰ πρόγραμμα ποὺ ὑλοποίησε, ἀπὸ τὴν Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. Γιὰ τὴν ἐκπόνηση μελέτης μὲ θέμα «Γυναικεία μετανάστευση στὴν Ἑλλάδα» μοιράστηκε 294.872 εὐρώ, γιὰ ἐνημερωτικὴ ἐκστρατεία σχετικὰ μὲ τὸ trafficking γυναικὼν ὑπηκόων τρίτων χωρῶν μοιράστηκε 200.000 εὐρώ. Ὡς ἑταῖρος στὸ πρόγραμμα συνΑΝAΠΤΥΞΗ μοιράστηκε τὸ ποσὸ τῶν 720.763 εὐρώ. Γιὰ τὸ πρόγραμμα «Ἀνάπτυξη ἀνθρώπινου δυναμικοῦ 2007-2013» ἔλαβε 15% ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἐπιχορήγησης ποὺ ἀνερχόταν στὰ 380.000 εὐρώ, καὶ ὅπως φαίνεται, δὲν ὑπάρχει τέλος στὸ ὄργιο κατασπατάλησης τοῦ δημοσίου χρήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου