Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Ἡ ἀξιοποίησις τῆς περιουσίας προχωρεῖ!


Ἡ συμφωνία Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ὑπ. Προστασίας τοῦ Πολίτου εἶναι νὰ δοθοῦν ἀκίνητα εἰς μετανάστας. Ἑπομένως, ἡ ἀξιοποίησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας προχωρεῖ ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Ἱεραρχίας. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα voicenews.gr τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2019:
«Ὅλα τὰ ἀκίνητα ποὺ μποροῦν νὰ διαμορφωθοῦν σὲ χώρους φιλοξενίας δεσμεύεται νὰ παραχωρήσει ἡ Ἐκκλησία, ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴ συνάντηση ποὺ εἶχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ ἀσχολεῖ­ται μὲ πρόσφυγες καὶ μετανάστες.

Καλὰ διαβάσατε! Ὅλα τὰ ἀκίνητα! Γιὰ μετανάστες! Λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες ποὺ χρειάζονταν σπίτι!
Ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ τοὺς διαθέσει ἀκίνητα προκειμένου νὰ ἐγκατασταθοῦν ἄμεσα οἰκογένειες ποὺ ἔχουν ζητήσει ἄσυλο στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ἀποσυμφορηθοῦν οἱ προσφυγικοὶ καταυλισμοί, ὅπως αὐτὸς τῆς Μόριας, τῆς Σάμου καὶ ἄλλων περιοχῶν.
Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τόνισε τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ προσ­φυγικὸ-μεταναστευτικό. «Ἡ Ἐκκλησία», σημείωσε, «ἀκολουθώντας τὴν εὐαγγελικὴ προτροπὴ γιὰ βοήθεια τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ, ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ἢ καταγωγῆς, εἶναι ἕτοιμη νὰ συνδράμει ἀποφασιστικὰ καὶ νὰ βοηθήσει τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου