Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Τὸ Φανάρι θὰ ἀναγνωρίση «Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν»;

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Ἀπευθύνομαι στὸ πάνσεπτο πρόσωπό Σας μὲ ἀφορμὴ ἔντονες φῆμες ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν Ἑλλάδα περὶ ἀναγνωρίσεως ἀπὸ Ἐσᾶς τῆς αὐτοπροσδιοριζόμενης ὡς Αὐτοκέφαλης «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας στὸ κράτος τῶν Σκοπίων καὶ μάλιστα σὲ σύντομο χρόνο.
Ἐμεῖς οἱ γηγενεῖς Μακεδόνες εἴμαστε ὑπερήφανοι ποὺ οἱ πρόγονοί μας ὑπερασπίστηκαν μὲ τὴ ζωή τους τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὰ δύσκολα χρόνια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καὶ τῶν Βουλγαρικῶν κατοχῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία. Εἴμαστε ὑπερήφανοι ὡς ἀπόγονοι Πατριαρχικῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν στὰ Ἅγια χώματα τῆς Μακεδονίας ἀπέναντι στοὺς Ἐξαρχικοὺς κομιτατζῆδες. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων εἶχε τὸν ρόλο τοῦ στυλοβάτη τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ κι ἔτσι προσδοκοῦμε νὰ παραμείνει.
Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἀναγνώριση αὐτοκέφαλης «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο θὰ δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια καὶ τεράστιο ρῆγμα στὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἰδιαίτερα τοῦ λαοῦ τῆς Μακεδονίας πρὸς τὸ Πρόσωπό Σας. Οἱ καρδιὲς τῶν γηγενῶν Μακεδόνων εὐφράνθηκαν μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τοῦ θέματος τῆς Μακεδονίας τὴν 26η Ἰουνίου 2018, μὲ τὴν ὁποίαν χαρακτήρισαν οἱ Ἁγιορεῖτες τὴ «Συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν ὡς «περιφρόνηση τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Ἀλήθειας καὶ ὡς προδοσία τῆς ἐθνικῆς συνείδησης».
Θυμηθεῖτε τὰ μεγαλειώδη συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη. Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ προασπίσουν τὴν Πατρίδα ἀπὸ τὴν παράδοση τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι δὲν θὰ ἀναγνωρίσετε τὴν Ἐκκλησία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸν ψευδεπίγραφο ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ ὡς «Μακεδονικὴ» Ἐκκλησία, διότι ἂν αὐτὸ συμβεῖ τότε θὰ ἐγκληματήσετε κι Ἐσεῖς ἐθνικά, ὅπως ἔπραξε ἡ παρελθοῦσα κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων θὰ σκανδαλιστεῖ μὲ ἐνδεχόμενη ἀναγνώριση αὐτοκέφαλης δῆθεν «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἀπὸ Ἐσᾶς. Σᾶς καλοῦ­με νὰ μὴ ἀναγνωρίσετε ΠΟΤΕ ὡς αὐτοκέφαλη «Μακεδονικὴ» τὴν Ἐκκλησία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων.
Εἶμαι πέραν ἀπὸ βέβαιος ὅτι ἡ Παναγιότητά Σας δὲν πρόκειται ἐπ’ οὐδενὶ νὰ ἐπιτρέψει κάτι τέτοιο, κι ὅτι θὰ συνεχίσετε ἀδιάκοπα τὴν παράδοση τῶν ἐνδόξων Πανσέπτων Προκατόχων σας. Ὡστόσο δὲν μπορῶ νὰ μὴ ἐκφράσω τὴν ἀνησυχία μου γιὰ τὶς παραπάνω ἐξελίξεις.
Γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς μοναδικούς, γηγενεῖς καὶ αὐτόχθονες Μακεδόνες ποὺ ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν προάσπιση τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας γιὰ τὴν Μακεδονία, θὰ ἀποτελοῦσε ὑψίστη τιμὴ καὶ εὔνοια, ἐὰν τυγχάναμε ἀπαντήσεώς Σας ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω τεθέντων ὑψίστων ζητημάτων.
Ἐπὶ τούτοις ἐξαιτούμενος τὰς θεοπειθεῖς Ὑμῶν εὐχὰς καὶ εὐλογίας, διατελῶν μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ ἀφοσιώσεως κατασπάζομαι εὐλαβῶς τὴν ἁγίαν Δεξιάν Σας.
Μὲ τιμὴ
Γεώργιος Εὐθ. Τάτσιος τ. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων
orthodoxostypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου