Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020: Και νέες αλλαγές αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

 

Σημαντικές αλλαγές που αφορούν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές, της Γ΄ Λυκείου, συμπεριέλαβε σε νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας και θα ψηφισθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αλλαγές «έρχονται» και για τους μαθητές, oι οποίοι του χρόνου θα φοιτούν σε Α’ και Β’ Λυκείου.
Οσον αφορά στις φετινές Πανελλαδικές (Ιούνιος 2020), οι ρυθμίσεις εστιάζονται σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, στα τμήματα μουσικών σπουδών στην κατάργηση των «μίνι πανελλαδικών», καθώς και στους παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι φέτος θα θελήσουν να ξαναδοκιμάσουν την τύχη τους για να εισαχθούν στα ΑΕΙ κ.ά. Οι αλλαγές αυτές αφορούν σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων και καλό θα ήταν να τις μελετήσουν προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι.

Ξεκινώντας από τις ρυθμίσεις, που αφορούν στους μαθητές της Γ΄ λυκείου και τις φετινές πανελλαδικές οι τελευταίες επιπλέον βελτιώσεις , που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, είναι οι εξής:
Στρατιωτικές-Αστυνομικές σχολές
Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις δοκιμασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων των στρατιωτικών σχολών θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αναλυτικά:
1. Οι υποψήφιοι, που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στις Σχολές των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.A.N.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ), στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων και κρίθηκαν ικανοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, ακολούθως δε προσκόμισαν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική βεβαίωση από τις ως άνω Σχολές ή τις αρμόδιες για την έκδοση της Υπηρεσίες, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται μέσα στο χρόνο διενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αναγράφεται σε αυτές το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο κωδικός αριθμός του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ανάστημα του υποψηφίου.
Σε περίπτωση, που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των ανωτέρω Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Σχολή από την οποία εκδόθηκε. Βεβαιώσεις, που προσκομίζονται από υποψήφιους, που διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή κρίθηκαν μη ικανοί από τις Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας δεν γίνονται αποδεκτές.
Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων αξιωματικών και αστυφυλάκων
Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, δι- απιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά- ξεις για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων)»
Το Α ́ εκπαιδευτικό εξάμηνο αρχίζει την ημερομηνία παρουσίασης των δοκίμων στη Σχολή και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Αντιστοίχως, το Β ́ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου και το Γ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 2 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187), όπως ισχύει.
Στο Γ ́ εξάμηνο και συγκεκριμένα από το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου οι δόκιμοι συνεχίζουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του π.δ. 352/1995, όπως ισχύει».
Μουσικά τμήματα
Α. Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος 2019-20, οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του πανεπιστημίου Μακεδονίας, μπορούν να επιλέξου να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε:
με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-20, είτε,
με τους όρους , προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικού Λυκείου, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-19.
Β. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων -δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού λυκείου.
Γ. Οι υποψήφιοι ,που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύμφωνα με τη β/ περίπτωση θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των ανωτέρω τμημάτων το οποίο θα ορισθεί με απόφαση της υπουργού παιδείας Ν. Κεραμέως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνιστούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-19.
Αναστέλλεται η λειτουργία των 37 νέων τμημάτων σε διάφορα Πανεπιστήμια. Πρόκειται για τμήματα των οποίων η λειτουργία είχε ανακοινωθεί πέρυσι .Τα τμήματα αυτά τελικά δεν θα ενταχθούν στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο .
Οχι στις «μίνι πανελλαδικές». Οι φετινοί μαθητές σύμφωνα με νόμο του πρώην υπουργού Κώστα Γαβρόγλου , θα έπαιρναν μέρος μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών σε εξετάσεις ανά ομάδα σχολείων προκειμένου να λάβουν το απολύτηριό τους . Τελικά το υπουργείο Παιδείας τους απαλλάσσει και από αυτό το δεύτερο «μαρτύριο» . Όπως τονίζεται στο σχέδιο νόμου «δεδομένου ότι για το σχολικό έτος 2019-20 ο βαθμός του απολυτηρίου δεν θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία των υποψηφίων για την εισαγωγής μέσω των πανελλήνιων Εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , κρίνεται αναγκαία η κατάργηση της οργάνωσης των απολυτηρίων εξετάσεων ανά ομάδα σχολείων>>
Αλλαγές για τους μαθητές που θα φοιτήσουν του χρόνου σε Α’ και Β’ Λυκείου
Για τους μαθητές, που φέτος φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα βελτιώσεις οι οποίες θα αφορούν τη δομή του λυκείου και τις εισαγωγικές για τα ΑΕΙ εξετάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται σίγουρο ότι θα επανέλθει σε «βελτιωμένη έκδοση» η τράπεζα θεμάτων, θα αλλάξουν οι ομάδες προσανατολισμού αλλά και τρόπος υπολογισμού της επίδοσης του μαθητή για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες θεματικές ενότητες και μαθήματα στο υποχρεωτικό ωράριο. Για παράδειγμα θα εισαχθούν μαθήματα ,που θα αφορούν σε εθελοντισμό, επιχειρηματικότητα, σεβασμό στον άλλον, καταπολέμηση εξαρτήσεων, αλκοόλ τσιγάρων, ναρκωτικών , καθώς και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής.
Αναφερόμενη σε όλα αυτά τα θέματα η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, τόνισε ότι είναι σημαντική κίνηση, η επανεργοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, «αφού εφεξής θα μετράει η επίδοση του μαθητή για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός είναι σε ένα μικρό ποσοστό για την αρχή να μετράει η επίδοση του μαθητή. Θα έρθουν όλα αυτά σε νομοθετήματα».
Η υπουργός παραδέχτηκε ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πολλά θετικά έχουν όμως και αρνητικά, διότι συνιστούν την αποτύπωση μιας στιγμής. Οπως είπε «κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού από μία εξέταση λίγων ωρών. Πρέπει να δώσουμε στο λύκειο τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο, άρα θα μετράει η επίδοση σε ένα βαθμό για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός βαθμός δυσκολίας μαθημάτων σε όλη την χώρα, είτε είσαι στην Αθήνα, στην Κρήτη, την Κέρκυρα. Άρα υπάρχει μία τράπεζα θεμάτων που μελετάει το ΙΕΠ. Υπήρξαν ζητήματα γενικότερα με την τράπεζα θεμάτων, υπήρξαν θετικά και αρνητικά. Το ΙΕΠ μελετάει και τα αρνητικά προκειμένου να φέρουμε μια βελτιωμένη έκδοση».
Σχετικά με τον χρόνο ανακοίνωσης των αλλαγών η υπουργός δήλωσε «ότι θα αφορούν τα παιδιά που θα μπουν στην πρώτη λυκείου και για τα παιδιά της δευτέρας λυκείου. Ολα αυτά θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Θα φέρουμε προσεχώς τις αλλαγές, που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά και θα αφορά το νέο σχολείο που οραματιζόμαστε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου