Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

Ημερίδα με θέμα: Θρησκευτικά ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ συνεχίζεται...Δημαρχείο Αμαρουσίου, 

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 5:30μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΗΜΕΡΊΔΑΣ: Χάρης Ἄνδραλης, δικηγόρος
5.30-6.00μμ: Προσευχή - Ἔναρξη -Χαιρετισμοί
6.00-6.25μμ: Παναγιώτης Τσαγκάρης, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας καί
Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Ὁ Κύριος, οἱ «κύριοι» καί ἡ Κυριοφόρος παιδεία.
6.30-6.55μμ: Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, Ἰατρός Βιοπαθολόγος καί μέλος τῆς ΠΕΓ (Πανελλήνιας Ἑνώσεως
Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τῆς οἰκογενείας καί τοῦ ἀτόμου)
«Σχολεῖο καί Ἀποκρυφισμός»
7.00-7.25μμ: Χρῆστος Παπασωτηρίου, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ
¨Μέτρα ἐξαναγκασμοῦ γιά τή συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τίς ἀκυρωτικές
ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας σχετικῶς μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν¨.
7.30-8.00μμ: Συζήτηση
8.00-8.15μμ: Πορίσματα - Λήξη Ἡμερίδος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου