Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Ἤρχισαν αἱ διαδικασίαι διὰ ἐπανάληψιν τοῦ οὐκρανικοῦ εἰς τὰ Σκόπια!ΜΕΤΑ ΤΗΝ Οὐκρανία, ἔρχονται τὰ Σκόπια. Ὁ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς», ὁ κ. Βαρθολομαῖος, πῆρε τὶς ἀποφάσεις του, νὰ χορηγήσει αὐτοκεφαλία καὶ στὴν σχισματικὴ ψευδομακεδονικὴ «ἐκκλησία» τοῦ τεχνητοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἐπαναλαμβάνοντας τὶς αὐ­θαιρεσίες τοῦ οὐκρανικοῦ. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἑπόμενη εἰσπήδηση σὲ ξένο ἐκκλησιαστικὸ ἔδαφος. Μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας σήμερα ὁ Πατριάρχης σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων οὐσιαστικὰ ἀνακοινώνει ὅτι θὰ δώσει αὐτοκεφαλία τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων.
Ὁ Πατριάρχης συνεχίζοντας τὴν ἐκβιαστικὴ ἐκκλησιαστική του πολιτική, στρέφεται τώρα ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας καὶ συναντήθηκε σήμερα μὲ τὸν τέως καὶ τὸν νῦν Πρωθυπουργὸ τῶν Σκοπίων Ζάεφ καὶ Σπασόφσκι καὶ παρουσίᾳ τους κάλεσε τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας νὰ συνεργαστεῖ γιὰ τὴ χορήγηση αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια μὲ τὴν ὀνομασία “Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος”. Φυσικὰ μετὰ ἀπὸ λίγο ἡ ἐκκλησία θὰ ὀνομάζεται “Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας”. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ ἀπὸ ὅ,τι γράφουν “τὰ παπαγαλάκια” τοῦ Φαναρίου, εἶναι ἕτοιμη καὶ ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τῶν σχισματικῶν τοῦ Μαυροβουνίου» (Ἱστ. oukraniko.blogspot.com)! Δυσ­τυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ πραγματικότητα, ὁ μοιραῖος γιὰ τὴν Ἐκκλησία νομιζόμενος «πρῶ­τος» της, δρομολογεῖ νέες δυσάρεστες «ἐκπλήξεις»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου