Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Πανελλήνια αγανάκτηση και αποστροφή κατά του Δεσπότη Χίου κ. Μάρκου για την προδοτική του στάση να δεχθεί να κλείσουν οι Ναοί και για την επιδείξασα ανοχή να διωχθεί ο ταπεινός και αγωνιστής Ιερέας τους π. Χριστοφόρος Γ. Γουρλής.Ντροπή ! Συνέλαβαν και επέβαλαν πρόστιμο 5000 Ε σε φτωχό, αλλά ΑΞΙΟ ιερέα της Ευαγγελίστριας της Χίου, τον π. Χριστοφόρο Γ. Γουρλή, επειδή τέλεσε την Θεία Λειτουργία, επίσης συνέλαβαν γυναίκα που πήγε να λειτουργηθεί.              Πανελλήνια αγανάκτηση και αποστροφή κατά του Δεσπότη  Χίου κ. Μάρκου  για την προδοτική του στάση  να δεχθεί να κλείσουν οι Ναοί και για την επιδείξασα ανοχή   να διωχθεί ο ταπεινός και αγωνιστής Ιερέας τους π. Χριστοφόρος Γ. Γουρλής.

    Οι Χιώτες και όχι μόνο αυτοί, συμπαρίστανται ολοθύμως στον διωχθέντα  γενναίο Ιερέα τους π. Χριστοφόρο Γ  Γουρλή και εναντιώνονται κατά  της προκλητικής  υποκρισίας του Δεσπότη κ. Μάρκου. 
  Τέτοιους κληρικούς θέλουμε, αυτοί κρατάνε στους ώμους τους την Ορθοδοξία και την  Ελλάδα.

    Η μάσκα του κ. Μάρκου έπεσε, έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, λένε. Οφείλει να ζητήσει μια μεγάλη  συγγνώμη από τους πιστούς του νησιού και την Εκκλησία....
«Έξω οι γενίτσαροι από την Εκκλησία» φωνάζουν  οι Χιώτες  και για την επιδείξασα συμπεριφορά τονίζουν «Οι γενίτσαροι δεν έχουν ούτε μάνα ούτε πατέρα, είναι όργανα».  
  "Ντροπή! Έστειλαν  κουστωδία  10 ροπαλοφόρων με πρόσθετες ἐνισχύσεις για να συλλάβουν τους κακούργους ἕναν άγιο Λέβητι του Χριστού και μια μυροφόρα γυναίκα. ΝΤΡΟΠΗ! Γενίτσαροι απεκδυθέντες το βάπτισμά τους ΝΤΡΟΠΗ! 
  Οσοι δράσανε ως η κουστωδία των ἑβραίων και συνέβαλαν με κάθε τρόπο στο ανοσιούργημα διαρκούσης της Θείας Λειτουργίας ημέρα φοβερή Μ. Σαββάτου ὀφείλουν άμμεσα- Τώρα, να ζητήσουν συγγνώμη απο την Εκκλησία, τον π. Χριστοφόρο  την Κυρία Αλεξάνρα και τους οιγενείς τους με πρώτο τον υπερώπτη δεσπότη Μάρκο. Επιπλέον διέπραξαν το αδίκημα της διατάραξης της Θρησκευτικής συνάξεως.
 "Χέρι που ακούμπισε άδικα Ιερέα και Χριστιανό ξηραίνεται" έλεγε ο μακαρ. Χριστόδουλος".  
Αυτά συνιστούν λευκανθέντες πατέρες στην εμπειρία της Εκκλησίας με αφορμή τα πρωτοφανή τεκτενόμενα  των ημερών προβάλοντας  το παράδειγμα του εκατοντάρχου της σταυρώσεως του Χριστού Λογγίνου.
Δείτε τα   Βίντεο 
 https://www.youtube.com/watch?v=7v2F3youSo4

https://www.youtube.com/watch?v=A3ORdEpP7T0

«Έξω οι γενίτσαροι από την Εκκλησία» φωνάζουν  οι Χιώτες  και για την επιδείξασα συμπεριφορά τονίζουν «Οι γενίτσαροι δεν έχουν ούτε μάνα ούτε πατέρα, είναι όργανα».  Δείτε το Βίντεο 

 https://www.youtube.com/watch?v=LKAM8PykdeM 

Τό εὐχαριστῶ τῆς καρδιᾶς μου

Ἀδελφοί μου, Χριστός Ἀνέστη!
Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του, τῆς Μεγαλόχαρης,παραμένω ὄρθιος, σταθερός καί ἀκλόνητος στήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καί στίς ἀρχές μου,
παρά τήν δίωξίν μου. Τοῦτο τό ὀφείλω στόν Παντοδύναμον Θεόν, Τόν Ὁποῖον προσκυνῶ καί δοξάζω, ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ “εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα ἐκ χειρός Κυρίου, τά κακά οὐχ ὑποίσομεν΄ Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας”.

Ἀκολούθως, νοιώθω τήν ἀνάγκην νά ἐκφράσω τό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως ἐκδηλώσατε σ’ ἐμένα καί τήν οἰκογένειάν μου ἐμπράκτως τήν χριστιανική σας ἀγάπη, ἀπό τῆς συλλήψεώς μου μέχρι καί τῆς στιγμῆς αὐτῆς, παρέχοντάς μου στήριξιν στήν συνειδητή πρᾶξιν μου νά ἀκουθήσω τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ καί ὄχι αύτόν τῆς Πολιτείας, κατά τό “πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις”, καί νά ἀφήσω τούς πιστούς νά συμμετάσχουν στίς Ἱερές ἀκολουθίες καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐφαρμόζοντας τόν λόγον τοῦ μόνου Διδασκάλου Χριστοῦ “τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω”.
Ὡς ἀντίδωρον προσφέρω τήν διαβεβαίωσιν ὅτι θά συνεχίσω νά δέωμαι πρός τόν Θεόν γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.


‘Επιθυμῶ δέ νά σᾶς γνωρίσω ὅτι, προκειμένου νά λάμψῃ ἡ ἀλήθεια, καθώς ἀρκετά ψεύδη ἔχουν εἰπωθῆ καί μάλιστα ἀπό ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι κατέχουν ὑψηλές ἐκκλησιαστικές θέσεις, κατέθεσα σήμερα αἴτησιν πρός τήν κ. Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Χίου (ἀριθ. πρωτ. 90/ 27.04.2020), αἰτούμενος τήν ἄρσιν τοῦ τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου τῆς μοναδικῆς γενομένης συνομιλίας μου, κατά τό Ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μέ τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Μέ τόν Μητροπολίτην μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει ὑπάρξει συνομιλία).
Εὐγνωμονῶ ὅλους σας καί αἰτοῦμαι τήν κατανόησιν ὅλων ὅσοι προθυμοποιηθήκατε νά βοηθήσετε στήν συγκέντρωσιν τοῦ ἐπιβληθέντος προστίμου τῶν 5.000 ΕΥΡΩ καί δεχθήκατε ἅπαντες τήν ἄρνησίν μου, καί τοῦτο ὄχι ἐπειδή εἶμαι πλούσιος, ἀλλά ἐπειδή δέν συν­άδει μέ τίς ἀρχές μου.
Εὔχομαι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς χαρίζῃ τό μέγα καί πλούσιον Ἔλεός Του καί ἡ Παν­αγία μας ἡ Εὐαγγελίστρια νά σᾶς χαριτώνῃ. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐνισχύῃ καί νά μᾶς στηρίζῃ στήν πίστιν, ὥστε νά ὁμολογοῦμεν “Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον”.
Μέ πολλήν χριστιανικήν ἀγάπην καί εὐγνωμοσύνην
Πατήρ Χριστοφόρος
Γ. Γουρλῆς

==============================================
Σχόλια 
    Εκφράζοντε φόβοι οτι η συντελεσθήσα αδικία στο σεμνό πρόσωπο του π. Χριστοφόρου Γ. Γουρλή και της Κυρίας που συνελλήφθησαν στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας της Χίου αποτελλούν κακό οιωνό  για την Εκκλησία την Πατρίδα και το Νησί της Χίου.


   Αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα σώματα ασφαλείας  φύλαγε τα σύνορα της Ελλάδος με το μένος και το ζήλο που διώκουν τους Χριστιανούς και κρατούν τις Εκκλησίες κλειστές, η Ελλάδα δεν θα εποικίζετο από Λαθρομετανάστες. Η Ελλάδα θα ήταν η ασφαλέστερη Χώρα.

   Η Συμπαιγνία  Πολιτικών Δεξιών, Αριστερών και του συνεδρίου των οικουμενιστών  Δεσποτάδων είναι καταφανής.

 Προδοσία και τρομοκρατία.

Συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα σε κάθε ομολογητή Ιερέα - κληρικό και Χριστιανό.

Διαμαρτυρόμαστε απροσκύνητα στους προδότες δεσποτάδες.

    Όμως τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Θεός.

    Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία.

    Η Ορθοδοξία θα Νικήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου