Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Σᾶς ἐξηπάτησαν, Σεβ. Γόρτυνος!


 
Εἰς ὁμιλίαν του ὁ Σεβ. Γόρτυνος μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς τὰ ἀπεμαγνητοφώνησεν ἡ ἱστοσελὶς «Τὰς θύρας τὰς θύρας» τῆς 26ης Ὀκτωβρίου 2019:
«Φωνάζουν οἱ ἄλλοι. «Πῆρε τοὺς σχισματικοὺς καὶ τοὺς ἀναγνώρισε». Μὲ συγχωρεῖτε πάρα πολύ. Μετενόησαν. Ἔφυγαν ἀπὸ τὸ σχίσμα. Αὐτοί ποὺ ἀναγνωρίστηκαν, δὲν εἶναι σχισματικοί. Ἔφυγαν ἀπὸ τὸ σχίσμα. Ὁ Πατριάρχης τὸ ἔλεγε πολλὲς φορὲς αὐτό. Ἀπέρριψαν τὸ σχίσμα κτλ. Καὶ μὲ τὴν βεβαίωση αὐτὴ ἔγιναν, ἀνακηρύχθηκαν. Ἔ, ὅταν ἔρχεται κανείς, ἐπιστρέφει στὴν Ἐκκλησία κ.λπ., τοῦ λέμε «μπράβο», τὸν τιμᾶμε κ.λπ. Τὸν ἐτίμησε ὁ Πατριάρχης γιὰ λόγους ποὺ ἤθελε.

Κατὰ πρῶτο λόγο θέλω νὰ πῶ, ὁ Πατριάρχης ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δίνει αὐτοκεφαλίες. Μόνον ὁ Πατριάρχης. Ἐγώ, πρώτη φορὰ ποὺ ἐρωτήθηκα στὴν Σύν­οδο -γιατί τὸ θέμα ἦταν περυσινὸ- ποὺ ἤμουν μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τότε, μᾶς ἐρώτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἕνα ἕνα καὶ ἐγὼ εἶχα διαφορετικὴ θέση. Καὶ λέω, καλά, λέω, ἔχει δικαίωμα ὁ Πατριάρχης νὰ κάνει ὑπέρβαση καὶ νὰ δίνει αὐτοκέφαλο σὲ μία ἄλλη Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψιν τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ ἀνήκει ἡ Ἐκκλησία; Λοιπόν. Ἔγινε ἐπιτροπή, πῆγαν στὴν ἐπιτροπὴ τὰ πράγματα καὶ ἀπεδείχθη ἀπὸ κείμενα, ἀπὸ Κανόνες, ἦρθαν καθηγηταὶ πανεπιστημίου καὶ ἀπέδειξαν ὅτι μόνον ὁ Πατριάρχης ἔχει δύναμη νὰ ἀνακηρύσσει αὐτοκέφαλα. Δηλαδή, τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ὅπου ὑπήγετο ἡ Οὐκρανία, δὲν εἶχε δικαίωμα νὰ τὸ ἀνακηρύξει, ἢ ἄν, θὰ ἔκανε πρόταση στὸν Πατριάρχη, καὶ ἄν ἤθελε ὁ Πατριάρχης. Ὁ Πατριάρχης ἀφοῦ τὸ κήρυξε. Κήρυξε λοιπὸν τὴν αὐτοκεφαλία… Ὄχι, ἐγὼ δὲν δέχομαι σχισματικούς. ἅμα πραγματικὰ εἶναι σχισματικοὶ αὐτοί, ἐγὼ δὲν τοὺς δέχομαι. Τὸ λέγω ἐνώπιόν σας. Ἀλλά βεβαιώθηκε… Μεταξύ μας, ποὺ λέμε. Παραβάσεις Ἱερῶν Κανόνων πάντοτε γίνονται».
Σεβασμιώτατε, πρῶτον, ὁ Ψευδοκιέβου Φιλάρετος καθηρέθη διὰ ἠθικὰ παραπτώματα καὶ αὐτὰ δὲν ἀποκαθίστανται μὲ ὑπογραφὴν τοῦ Πατριάρχου, ἀκόμη καὶ ἂν μετενόησε. Δεύτερον, μεταξὺ τῶν «σχισματικῶν» ὑπάρχουν ψευδεπίσκοποι ποὺ δὲν ἔχουν ἀποστολικὴν διαδοχήν, καθὼς εἶναι χειροτονημένοι ἀπὸ τὸν λαϊκὸν Βικέντιον Τσεκάλιν. Τρίτον, ἂν, ὡς γράφετε, ἡ Οὐκρανία ὑπήγετο εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, τότε ὁ Πατριάρχης δὲν εἶχε δικαίωμα ἀναμείξεως. Κανεὶς δὲν ἔχει εἰς ἑτέραν Ἐκκλησίαν. Τέταρτον, τὴν αὐτοκεφαλίαν δίδει μόνον Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὡς συνέβη μὲ τὴν Κύπρον, καὶ τὸ Φανάρι δὲν εἶναι Τοποτηρητὴς ἢ Βικάριος αὐτῆς. Πέμπτον, ἐπειδὴ κάποτε συνέβησαν παραβάσεις, θὰ παραβαίνωμεν συνεχῶς τοὺς Ἱ. Κανόνας; Σᾶς εἶπαν ψέματα καὶ Σᾶς ἐξηπάτησαν! Προβῆτε εἰς ἀναίρεσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου