Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Γιατί μᾶς …προτιμοῦν (καὶ) οἱ Μπαγκλαντεσιανοί;


Τὸ Μπαγκλαντὲς δὲν ἔχει πόλεμο.
Ἂς δοῦμε ποιοὶ μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ μᾶς …κουβαλῶνται ἐδῶ οἱ Μπαγκλαντεσιανοί.
Ἀφοῦ δὲν ἔχουν πόλεμο ἄρα δὲν λογίζονται ὡς πρόσφυγες καὶ ἄρα δὲν δικαιοῦνται δεκάρα τσακιστή, μὰ  οὔτε ἐπιδόματα, οὔτε ξενοδοχεῖα οὔτε κάτι ἄλλο, ὁ,τιδήποτε!!!

Ἀκόμη καὶ πόλεμο ὅμως νὰ εἶχαν, μεσολαβοῦν κάπου …δέκα χῶρες, ὅποτε ὁ ὁρισμὸς τοῦ πρόσφυγος παύει νὰ ἰσχύῃ.

 
Ἔρχονται, λέει, νὰ δουλέψουν γιὰ μία καλλιτέρα ζωή. Ἐντάξει. Ἔρχονται νὰ δουλέψουν σὲ μία χώρα ποὺ ἔχει ἀνεργία πάνω ἀπὸ 20%, ἐνᾦ στοὺς νέους  φθάνει γύρω στὸ 60%. 
Ἔρχονται νὰ δουλέψουν σὲ μία χώρα ἐπὶ τῆς οὐσίας πτωχευμένη, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι στὴν κυριολεξία ἐξοντώνονται μὲ κάθε τρόπο (φορολογικῶς, μέσω κατασχέσεων, μέσω εἰσφορῶν, προστίμων κ.ὄ.κ.). 
 Ἔρχονται νὰ δουλέψουν σὲ μία χώρα ποὺ ξεπουλᾶ τὰ πάντα καὶ οἱ μισθοὶ κοντεύουν νὰ ἀγγίξουν αὐτοὺς μίας ὁποιασδήποτε τριτοκοσμικῆς χώρας. 
Ἔρχονται νὰ δουλέψουν σὲ μία χώρα μὲ τὸ σύστημα ὑγείας ὑπὸ κατάρρευση. 
Σὲ μίαν χώρα ποὺ ἡ ἐγκληματικότης συνεχῶς αὐξάνει, ὅπου δὲν τηρῶνται οἱ νόμοι, ὅπου οἱ πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι καὶ οἱ φτωχοὶ φτωχότεροι.
Δὲν ἔρχονται ὅμως γιὰ νὰ δουλέψουν.

 Ἔρχονται γιὰ νὰ μᾶς δουλέψουν! 

https://trelogiannis.blogspot.com/2019/11/blog-post_922.html

Ἀκριβῶς δίπλα τους εἶναι ἡ Κίνα.
Ἡ ἀνερχομένη ὑπερδύναμις τοῦ πλανήτου. 

Μὲ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις, μὲ ἐξαγορασμένους παγκοσμίους κολοσσοὺς καὶ πολυεθνικές, μὲ πυρηνικά, μὲ χιλιάδες ἐργοστάσια, μὲ τρομακτικὴ ἀγροτικὴ παραγωγή, μέ…μέ…μέ..μέ……


Ἀλλὰ τότε θὰ ἀναρωτηθῆ εὐλόγως κάποιος… 
Γιατί διασχίζουν τόν μισό πλανήτη γιά νά ἔλθουν στήν Ψωτοκώσταινα;;

Μὰ γιατί στὴν Κίνα, μὰ καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, θὰ χρειαζόταν νὰ δουλέψουν ἐνῶ ἐδῶ εἶναι ὅλα δωρεάν!!! Κορόϊδα εἶναι;;;

Κορόϊδα εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ δὲν ξεσηκωνόμαστε νὰ τοὺς πάρῃ ὅλους ὁ δι@ολος.
Στὴν κυριολεξία ὅμως.

Β. Κωνσταντῖνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου