Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Υπουργείο Παιδείας: Άδεια στους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της ΠΕΘ


Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 173683/Ε3
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στο Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο.
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 95/04.11.2019 αίτηση της Π.Ε.Θ. (αριθ. πρωτ. ΚΠ ΥΠΑΙΘ 172020/Ε3/04.11.2019)
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, σας αναφέρουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διοργανώνει Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο, υπό την Αιγίδα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «Ορθόδοξη Θεολογία και Παιδεία: Η συμβολή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του π. Γεωργίου Φλορόφσκυ», στην πόλη της Αθήνας από 15 έως 16 Νοεμβρίου 2019 (ημέρες Παρασκευή και Σάββατο), στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνουμε ότι άδεια για συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο χορηγείται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26)i, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164)ii, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου