Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Τηρούν οι τοπικές ΔΑΚΕ τους Σκοπούς και το Ιδεολογικό-Συνδικαλιστικό πλαίσιο του Κινήματος;

Στη εκπαίδευση συντελούνται δομικές αλλαγές όσον αφορά τα μαθήματα της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, καθώς και των μαθημάτων Κοινωνικής, Πολιτικής παιδείας κ.α. Κυριαρχεί η πολυπολιτισμικότητα, η πολιτική ορθότητα, ο ρατσισμός ενάντια στους Έλληνες. Στα Θρησκευτικά προωθείται ο Θρησκευτικός Συγκρητισμός, που εξορισμού βγάζει όλες τις Θρησκείες ίδιες, από την στιγμή που δεν εξετάζει διαφορές, αλλά μόνο ομοιότητες. Στην Ιστορία,κυριαρχεί η εξαφάνιση της
 Εθνικής Ταυτότητας.Η ιδεολογία και οι σκοποί της ΔΑΚΕ είναι καταγεγραμμένα στο καταστατικό της και τηρούνται από την κεντρική ΔΑΚΕ όσον αφορά τις θρησκευτικές και εθνικές αξίες. Με συχνές ανακοινώσεις, με δελτία Τύπου, με αναφορά στις εθνικές Επετείους. Όπως για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

http://dakeme.blogspot.gr/2017/05/1952017.html#more

Από τις τοπικές ΔΑΚΕ τηρούνται; 

Άρθρο 2

Ιδεολογικό – Συνδικαλιστικό πλαίσιο

Το ιδεολογικό – συνδικαλιστικό πλαίσιο της κινήσεως οριοθετείται με την πίστη των μελών της στις αρχές του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, όπως εκφράζεται μέσα από το στερέωμα της λαϊκής κυριαρχίας και του πολυκομματικού κοινοβουλευτισμού, στις θρησκευτικές και εθνικές αξίες που προέρχονται από την μακραίωνη ελληνορθόδοξη πολιτιστική παράδοση του Έθνους και στον ελεύθερο ανεξάρτητο και ακομμάτιστο συνδικαλισμό.

Άρθρο 3

Σκοποί

Οι σκοποί της ΔΑΚΕ είναι:
α.
Η συνδικαλιστική ενεργοποίηση των μελών της μέσα στα πλαίσια των κλαδικών οργάνων (ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ), η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, η ανύψωση του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου και η παγίωση της κλαδικής ενότητας.
β.
Η συμβολή στην εξύψωση της Μέσης Παιδείας και των λειτουργών της με τη διαμόρφωση και την προβολή θέσεων πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και στις κλαδικές διεκδικήσεις.
γ.
Η εξασφάλιση αισθήματος επαγγελματικής και υπηρεσιακής ασφάλειας στον κλάδο μέσα από τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας.
δ.
Η συλλογική τοποθέτηση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως εθνικού, πολιτικού, κοινωνικού, επιστημονικού κ.λ.π.


Ολόκληρο το  καταστατικό της ΔΑΚΕ ΔΕ

http://dakeme.blogspot.gr/p/blog-page.html
https://docs.google.com/file/d/0BwuEQHTn5tV8RWgzZ1VYNnZ2dW8/edit

Το Σύνταγμα της Ελλάδας
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf