Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Καὶ τώρα ἀνυπακοὴ καὶ ἀγώνας ἀνατροπῆς!

Σήμερα, μία ἰσχνὴ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία κάνει νόμο τοῦ κράτους τὴν παραχώρηση μακεδονικῆς ὀνομασίας, μακεδονικῆς γλώσσας καὶ μακεδονικῆς ταυτότητας στοὺς σλαβομακεδόνες τῶν Σκοπίων. Ἐνάντια στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, στὰ πιστεύω καὶ στὴν ἐπιθυμία τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πῶς θὰ πολεμήσουν οἱ Ἕλληνες αὐτὴν τὴν προδοτικὴ παραχώρηση ἀπὸ σήμερα;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλὴ ὅσο καὶ δύσκολη. Γιατί οἱ Ἕλληνες μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, ποὺ προσβάλλονται βάναυσα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν προθύμων τῆς Βουλῆς ἔχουν πλέον...
μόνοι στὰ χέρια τους αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Μόνοι, γιατί τὰ κόμματα τῆς Βουλῆς, μετὰ τὴ σημερινὴ ψηφοφορία, θὰ ἀποδεχτοῦν τὰ τετελεσμένα καὶ δὲν πρόκειται νὰ δώσουν καμιὰ οὐσιαστικὴ μάχη γιὰ τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα. Ἂν δὲν πιεστοῦν ἀπὸ τοὺς πολίτες τους. Ἀπὸ τὰ ψηφαλάκια.

Ἔτσι, εἶναι οἱ Ἕλληνες πολίτες ποὺ κρατᾶνε στὰ χέρια τους τήν ἰσχὺ αὐτῆς τῆς συμφωνίας. Ἐπειδὴ καμιὰ συμφωνία δὲν ἔχει πρακτικὴ ἰσχὺ ἂν ἀντιτίθεται σ΄ αὐτὴν ὁ λαός. Μετατρέπεται ἀργὰ ἢ γρήγορα σὲ ἁπλὸ κουρελόχαρτο.
Τὸν λόγο πιὰ τὸν ἔχουν ἡ ἀποφασιστικότητα τῶν πολιτῶν καὶ ἡ ἐναργῆ πάλη τους γιὰ τὸ δίκιο τους. Τίποτε δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει καὶ τίποτε δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτευχθεῖ ἂν οἱ πολίτες αἰσθανθοῦν ὅτι ἔχασαν καὶ ὅτι τὰ τετελεσμένα τοὺς ξεπερνοῦν.

Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παράγει παγκόσμια ἀναβάθμιση τῆς σλαβομακεδονίας καὶ ὑποβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Σὲ ἐπίπεδο ὀνοματολογικό, ἱστορικό, πολιτιστικό, γεωγραφικό, διαπροσωπικὸ γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς Μακεδονίας. Κι αὐτὸ θὰ τὸ ζήσουν στὸ πετσὶ τους ἔντονα καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες καὶ οἱ Μακεδόνες τὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται.

Οἱ λύσεις γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι δύο ταυτόχρονες. Καὶ ὁ πόλεμος διπλός. Ἡ πρώτη λέγεται ΑΝΥΠΑΚΟΗ:
1. Να μὴν ἀποδεχτοῦν ποτὲ στὴ συνείδησή τους, στὴν κουλτούρα τους, στὰ διδάγματα στὰ παιδιά τους, στὴν Παιδεία τους, στὶς σχέσεις τους μὲ ὅσους σφετερίζονται τὴ Μακεδονία, αὐτὸν τὸν σφετερισμό, αὐτὴ τὴν παραχάραξη, αὐτὴ τὴ συμφωνία. Γιατί οἱ μεγάλες ἧττες γίνονται πρῶτα μέσα μας.

2. Νά μὴ σταματήσουν νὰ ἀμφισβητοῦν τὴ συμφωνία καὶ τὶς προβλέψεις της σὲ ἐπίπεδο διοικητικό. Σὲ δήμους, κοινότητες, νομαρχιακὰ διαμερίσματα, περιφέρειες, δημόσιες ὑπηρεσίες, κρατικὲς καὶ ἰδιωτικὲς δομές. Ὄχι μόνο σὰν στελέχη ὅλων αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀλλά, καὶ ὡς ὑπάλληλοι καὶ ἐξυπηρετούμενοι πολίτες. Ἐπειδὴ ἀμέσως μετὰ τὴ συμφωνία θὰ ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια οἱ ἐγκύκλιοι καὶ οἱ ἀναπροσαρμογὲς σὲ νόμους, διατάγματα, προβλέψεις συμφωνίες, ἔγγραφα, διατυπώσεις.

Ἡ δεύτερη πλευρὰ τῆς μάχης λέγεται ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ:
1. Νά πυκνώσουν τὶς τάξεις τῶν ὀργανώσεων ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἀπαιτοῦν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Ἐπειδὴ ἡ διαρκὴς ἀπαίτηση καὶ ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν μὲ στόχο τὸ ἕνα ἑκατομμύριο (ἤδη ἔχουν συγκεντρωθεῖ πάνω ἀπὸ 500.000 ἐδῶ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα καὶ συνεχίζεται ἡ συλλογὴ) θὰ εἶναι ἕνα τεράστιο ὅπλο πίεσης στὶς κυβερνήσεις, ποὺ τὸ μόνο ποὺ ὑπολογίζουν εἶναι τὰ ψηφαλάκια.

2. Ἡ συμφωνία, ἀκόμα καὶ ἂν ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὴ Βουλή, μπορεῖ νὰ ἀνατραπεῖ ἀνὰ πάσα στιγμὴ διαπιστωθεῖ ὅτι ὄροι της παραβιάζουν τὸ πνεῦμα της ἢ τὸ γράμμα της, ὅπως ἡ πρόβλεψη στὸ Μέρος 1, Ἄρθρο 1-γ, ὅπου στηρίζεται σὲ ψευδῆ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ μακεδονικὴ γλώσσα! Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ κάθε πρόβλεψη καὶ ἀλλαγὴ ποὺ ἔκαναν ἢ δὲν ἔκαναν οἱ σκοπιανοὶ ἀνὰ πάσα στιγμὴ ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις γιὰ νὰ μποῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ, στὶς ὁποῖες ἡ Ἑλλάδα ἔχει δικαίωμα βέτο.

3. Καί ἐπειδὴ τὸ μοναδικὸ μέσο πίεσης τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων εἶναι ἡ λαϊκὴ πλειοψηφία -δηλαδὴ οἱ ψῆφοι- οἱ πολίτες χρειάζεται νὰ εἶναι παρόντες καὶ ἐνεργοί, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας, σὲ ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, διαδηλώσεις, συναντήσεις, κινήσεις καὶ κινήματα, πολιτικά, ἱστορικὰ καὶ πολιτιστικά, ποὺ κρατᾶνε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ζωντανὴ καὶ ἀπαιτοῦν μὲ τὴν παρουσία τους τὴ ματαίωση στὴν πράξη καὶ τὴν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

4. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ ἀπενεργοποιήσουν τὴ συμφωνία δρώντας μὲ πρωτοβουλίες, σπέρνοντας τὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ τὰ ψεύδη πάνω στὰ ὁποῖα πατάει, σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ξένους πολίτες ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα.

5. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες χρειάζεται νὰ ἀποκτήσουν ἐπαφὴ καὶ νὰ συμπολεμήσουν μὲ τὶς πολυπληθεῖς μακεδονικὲς ὀργανώσεις τῆς διασπορᾶς, ποὺ κρατᾶνε ἐδῶ καὶ χρόνια μόνες τους τὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ σκοπιανοῦ ἐθνικισμοῦ τῆς διασπορᾶς. Ἀλλά, καὶ μὲ κάθε Ἕλληνα ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, ποὺ προσβάλλεται ἀπὸ τὴν κατάπτυστη συμφωνία.

6. Ἤδη, σύλλογοι καὶ μεμονωμένες προσωπικότητες ἔχουν στραφεῖ νομικὰ κατὰ τῶν προνοιῶν τῆς συμφωνίας, ἡ ὁποία παράγει καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἐμπόριο καὶ τὴ βιοτεχνία τῆς Βόρειας Ἑλλάδας. Ἐπίσης, νομικὰ πρόσωπα καὶ προσωπικότητες στοιχίζονται σὲ νομικὲς προσφυγὲς σὲ ἑλληνικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο κατὰ τῆς συμφωνίας. Οἱ Ἕλληνες πολίτες χρειάζεται νὰ στοιχηθοῦν ὅσο πιὸ μαζικὰ γίνεται σ΄ αὐτὲς τὶς πρωτοβουλίες γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ δίκιο τῆς πατρίδας τους.

Ἀπέναντι βρίσκεται ὅλη ἡ διεθνὴς ποὺ κυβερνάει τὸν κόσμο. Καὶ ἡ ὁποία στέλνει τοὺς Νίμιτς καὶ Μέρκελ νὰ ἀπειλοῦν μὲ καταστροφὲς καὶ τέρατα. Ἀκριβῶς ὅπως ἔκαναν μὲ τὸ κατάπτυστο σχέδιο Ἀναν, ποὺ ἀποδείχτηκε χάρτινη τίγρης χάρη στὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου. Ἐδῶ σήμερα δὲν ὑπάρχουν Τάσσοι Ππαδόπουλοι. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ὑπάρχουν φανεροὶ καὶ κρυφοὶ ὀσφυοκάμπτες. Φανεροὶ καὶ κρυφοὶ φοβισμένοι ταγοὶ τῆς ἐξουσίας. Γιὰ μία καρέκλα.

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ποὺ διαφωνεῖ μὲ τὴ συμφωνία ἔχει νὰ δώσει δύο μάχες. Μία ἐντός του γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴν πίστη του καὶ τὴν ἀλήθεια του. Καὶ μία ἐκτός του. Γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ ἔμπρακτα αὐτὴ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀλήθεια. Ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ποτὲ εὔκολος. Καὶ δὲν εἶναι ποτὲ προδιαγεγραμμένο τὸ ἀποτέλεσμα. Ἀλλά, καὶ ποτὲ καμιὰ νίκη δὲν ἦρθε χωρὶς ἀγώνα. Ἐκεῖ ἀποδεικνύει κανεὶς ἂν πράγματι καὶ πόσο ἀγαπάει αὐτὸ ποὺ ὑπερασπίζεται.
Γ. Παπαδόπουλος - Τετράδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου