Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Ἀποκαλυπτικὴ ἔκθεση τοῦ Open Society Foundation γιὰ τὴν «Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν»!

Μία ἀναλυτικότατη 28σέλιδη ἔκθεση γιὰ τὴν «Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν» δημοσίευσε πρὸ λίγων ἡμερῶν τὸ Open Society Foundation τοῦ George Soros! Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ τρόπος περιγραφῆς καὶ ἀνάλυσης ὅλων τῶν γεγονότων ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕως καὶ σήμερα μὲ τὴν κύρωση τῆς «συμφωνίας» ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο! Ἀξίζει κανεὶς νὰ τὴν μελετήσει ἐν συνόλω γιὰ νὰ βγάλει τὰ δικά του συμπεράσματα... Ἐμεῖς ἐδῶ σταχυολογοῦμε μόνο μερικὰ ἀπὸ αὐτά:

Στὴν ἔκθεση ἐπισημαίνεται σὲ πολλὰ σημεῖα ἡ ἀντίθεση ἐκκλησιαστικῶν κύκλων στὴν «Συνθήκη» ἐνῶ μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο ὅλες οἱ φωνὲς καὶ τάσεις ποὺ ἀγωνίστηκαν κατὰ αὐτῆς χαρακτηρίζονται ὡς «λαϊκιστικὲς» καὶ «ἐθνικιστικές»! Σαφέστατη ἀναφορὰ ὑπάρχει στὰ δύο περσινὰ μεγαλειώδη συλλαλητήρια σὲ Θεσσαλονίκη καὶ Ἀθήνα τὰ ὁποία κατὰ τοὺς συντάκτες τῆς ἔκθεσης ἔσυραν τὸ κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ θέσεις κατὰ τῆς «Συμφωνίας»!
Σημειώνεται, ἐπίσης, ἡ συντονισμένη προσπάθεια διαφόρων προσωπικοτήτων νὰ ἀλλάξουν τὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὅπως τοῦ....
Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, τοῦ πρώην προέρδου τῆς Ἐταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν Νικολάου Μέρτζου καὶ πλήθους ἄλλων ἀκαδημαϊκῶν!
Ἀπὸ τὰ σημαντικότερα σημεῖα τῆς ἔκθεσης συγκαταλέγεται ἡ ἀναφορὰ ὅτι τὸ κόμμα τοῦ Σύριζα κατόρθωσε μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς «Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν» νὰ δημιουργήσει καλύτερο κλίμα ἀπέναντι σὲ ξένους παράγοντες ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Γερμανία καὶ ἡ ΕΕ, τὸ ὁποῖο θὰ βοηθοῦσε καὶ θὰ διευκόλυνε στὴν λήψη εὐνοϊκῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ θέματα τῆς οἰκονομικῆς ἀντζέντας!
Γιὰ τὸ κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας σχολιάζεται ὅτι εἶναι διχοτομημένο μὲ τοὺς φιλοευρωπαίους ἀπὸ τὴν μία καὶ τοὺς «λαϊκιστὲς» ἢ «ἐθνικιστὲς» ἀπὸ τὴν ἄλλη. Κατὰ τὴν ἔκθεση ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἀνήκουν στὴν πρώτη πτέρυγα καὶ γὶ΄αὐτὸ δὲν ὑπάρχει ἀνησυχία στὸν διεθνῆ παράγοντα καθὼς ὅλοι ἔχουν τὴν πεποίθηση καὶ βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀντίθεσή τους στὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» εἶναι παιχνίδι πολιτικῆς τακτικῆς καὶ ἑλιγμοῦ καὶ μόνο χωρὶς νὰ ἐνέχει τὴν πραγματική τους θέση γιὰ τὸ ζήτημα.
Ἀσφαλῶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λείπουν ἀπὸ τὴν ἔκθεση ἀρκετὲς ἀναφορὲς γιὰ τὴν προσπάθεια τῆς Ρωσίας νὰ μποϊκοτάρει τὴν «Συμφωνία» ὥστε νὰ ἀνακόψει τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στὴν δυτικὴ σφαίρα ἐπιρροῆς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τόσο ἀπὸ τὴν γερμανικὴ πλευρὰ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΕΕ ἔγιναν συστηματικὰ βήματα πρὸς τὴν ἐπίτευξη τῆς «Συμφωνίας» προκειμένου νὰ ἐκδιωχθεῖ ὁ «ρωσικὸς κίνδυνος» καὶ νὰ εἰσέλθουν τὰ Σκόπια σὲ ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/01/open-society-foundation.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου