Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Δύο ἀκαδημαϊκοὶ κατέθεσαν ὑπὲρ φιλοσκοπιανοὺ συλλόγου ὅτι οἱ Σερραῖοι εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ μιλοῦν τὴν σλαβικὴ γλώσσας!

Τὴν Τρίτη 9 Ἀπριλίου 2019 στὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο Σερρῶν  ἐκδικάστηκε ἡ ἀνακοπὴ τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Σερρῶν, μετὰ ἀπὸ μηνυτήρια ἀναφορὰ ποὺ κατέθεσε ἡ ΠΟΠΣΜ τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, κατὰ τῆς σύστασης  σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότητα Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» μὲ ἕδρα τὴν Ἡράκλεια  Σερρῶν καὶ σκοπούς, μεταξὺ τῶν ἄλλων,  τὴν διάδοση τῆς «ντόπιας» γλώσσας καὶ τὴν διοργάνωση ἐκδηλώσεων μνήμης γιὰ τοὺς «ντόπιους» ἥρωες.
Μάρτυρες ὑπεράσπισης τοῦ σωματείου ὁρίσθηκε  ὁ Τσιτσελίκης Κωνσταντῖνος – Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Μακεδονίας καὶ ἡ Ἰωαννίδου Ἀλεξάνδρα – καθηγήτρια στὸ τμῆμα Σλαβικῶν Σπουδῶν καὶ πρώην μέλος τῆς διακρατικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν σχολικῶν βιβλίων, ὅπως αὐτὴ ὁρίσθηκε ἀπὸ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίστηκαν ὅτι οἱ «Ντόπιοι» εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ἡ «ντόπια» γλώσσα εἶναι σλαβικὴ γλώσσα, προκαλώντας θυμιδία στὸ....
ἀκροατήριο γιὰ τὰ λεγόμενά τους μὴ σεβόμενοι τὴν ἀκαδημαϊκή τους ἰδιότητα.
Στὴν ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης ἔκαναν παρέμβαση ὁ δικηγορικὸς σύλλογος Σερρῶν καὶ ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων. Μάρτυρες τῶν θέσεών τους εἶχαν: τὸν Ζήση Μητλιάγκα – φιλόλογο Πρώην Δήμαρχο Σερρῶν, τὸν Παναγιώτη Σπυρόπουλο – Πρόεδρο τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας, τὸν Ἰωάννη Μωυσιάδη – Ἀντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρῶν, τὸν Βενιαμὶν Καρακωστάνογλου – Καθηγητὴ ΑΠΘ διεθνολόγο καὶ Καλίγγα Γεώργιο – συνταξιοῦζο δάσκαλο – ντόπιο Σερραῖο, οἱ ὁποῖοι ἀποδόμησαν τὰ ἐπιχειρήματα τῶν μαρτύρων ὑπεράσπισης ξεκαθαρίζοντας ὅτι «Ντόπιοι» εἶναι ὅλοι οἱ γηγενεῖς κάτοικοι, χωρὶς ἐπιλεκτικὲς κατηγοριοποιήσεις, «Ντόπια» εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα γλώσσα σὲ ἕναν τόπο καὶ στὴν περίπτωσή μας εἶναι τὰ Ἑλληνικά.
Ἡ εἰσήγηση τοῦ Εἰσαγγελέα ἦταν νὰ διαλυθεῖ τὸ προσβαλλόμενο Σωματεῖο διότι τὸ καταστατικό του εἶναι ἀσαφὲς καὶ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ διατάραξη τῆς Δημόσιας Τάξης.

Τρίτη 9 Ἀπριλίου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου