Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Ὀρθόδοξος μοναστική ἀδελφότης «ἐπάνδρωσε» παπικὴν μονήν!


ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ἐπισημάνει πολλὲς φορὲς ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γερμανίας «σέρνει πρώτη τὸ χορὸ» τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, μὲ τὰ ἀπαράδεκτα «ἀνοίγματά» της πρὸς τοὺς ἀμετανόητους δυτικοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους.

 Τελευταῖο της «κατόρθωμα», ἕνα πρωτοφανὲς φαινόμενο στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας: ἡ στελέχωση παπικῆς «Μονῆς», μὲ ὀρθόδοξες μοναχές!
 Δεῖτε τὴν ἀπίστευτη ἀποκάλυψη: «Στὸ παπικὸ μοναστήρι Arnstein στὸ Limburg, οἱ παπικοὶ μοναχοὶ ἀποχωροῦν λόγω οἰκονομικῶνδυσκολιῶνΚαὶ ποιὸς παίρνει τὴ θέση τους; Μήπως Οὐνίτες; Ναί, ἀλλὰ ὄχι οἱ Οὐνίτες ποὺ ξέρατε! Τὴν θέση τους θὰ πάρουν… ὀρθόδοξες μοναχές, οἱ ὁποῖ­ες θὰ νοικιάσουν(!!!) τὸ μοναστήρι καὶ θὰ τὸ ὀνομάσουν «Διονυσίου Τρίκκης καὶ Σταγῶν». Ἡ νέα Οὐνία, ὁ Οἰκουμενισμὸς στὴν πράξη, δηλ. ἡ νέα «ἐκκλησία» φανερώνεται! Τὸ ἀκόμα πιὸ τρομακτικὸ εἶναι ὅτι ὁ ναὸς τοῦ μοναστηριοῦ δὲν θὰ ἀνήκει στὸ ἐνοικιαστήριο, ἀλλὰ θὰ παραμείνει παπικός. Οἱ μοναχὲς θὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν προσευχή, θὰ προωθοῦν τὰ οἰκουμενιστικὰ ἰδεώδη καὶ μάλιστα θὰ ὑπηρετοῦν τὴν τράπεζα καὶ τοὺς ἐπισκέπτες μετὰ ἀπὸ κάθε παπικὴ λειτουργία» (Πατερικὴ Παράδοση)! Μάλιστα καλὰ διαβάσατε, ὅταν οἱ φραγκομοναχοὶ τὴν «ἔκαναν» καὶ τὸ φραγκομονάστηρο ἐρήμωσε, τοὺς ἀναπλήρωσαν «ὀρθόδοξες» μοναχές! Μήπως πρέπει νὰ μὴ λησμονοῦμε τὴν τραγικὴ διαπίστωση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπ. Αὐστραλίας Στυλιανοῦ, ὅτι ἔχουμε γίνει οὐνίτες; Ἀσφαλῶς ναί, ἀλλὰ ὄχι ὅλοι μας, οἱ «κεφαλές» μας! Ὁ λαϊκὸς οἰκουμενισμὸς προχωρᾶ ἀκάθεκτος νὰ μᾶς κάμει ὅλους οὐνίτες! Ἀλίμονο!
orthodoxostypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου