Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Η απάτη της δήθεν Φοινικικής Γλώσσας

ΜΕΡΟΣ Α

Αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν το ελληνικό αλφάβητο ως Φοινικικό δεν αναφέρουν πουθενά τους Έλληνες Φοίνικες. Ο Ηρόδοτος που τους αναφέρει είναι απατεώνας, όπως λέγουν.Εκτός του Ηροδότου αποφεύγουν άλλες πηγές για την ελληνική γλώσσα που θα δούμε στη συνέχεια.Ηροδότου "Ιστορία" Ε,57[Επεξεργασία]

1 οἱ δὲ Γεφυραῖοι, τῶν ἦσαν οἱ φονέες οἱ Ἱππάρχου, ὡς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, ἐγεγόνεσαν ἐξ Ἐρετρίης τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ ἐγὼ ἀναπυνθανόμενος εὑρίσκω, ἦσαν Φοίνικες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπικομένων Φοινίκων ἐς γῆν τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην, οἴκεον δὲ τῆς χώρης ταύτης ἀπολαχόντες τὴν Ταναγρικὴν μοῖραν. 2 ἐνθεῦτεν δὲ Καδμείων πρότερον ἐξαναστάντων ὑπ᾽ Ἀργείων, οἱ Γεφυραῖοι οὗτοι δεύτερα ὑπὸ Βοιωτῶν ἐξαναστάντες ἐτράποντο ἐπ᾽ Ἀθηνέων. Ἀθηναῖοι δὲ σφέας ἐπὶ ῥητοῖσι ἐδέξαντο σφέων αὐτῶν εἶναι πολιήτας, πολλῶν τεῶν καὶ οὐκ ἀξιαπηγήτων ἐπιτάξαντες ἔργεσθαι.

Μετάφραση 
Οι δε Γεφυραίοι , εκ των οποίων προήρχοντο και οι δολοφόνοι του Ίππαρχου, όπως οι ίδιοι λέγουν, κατήγοντο εκ της Ερέτριας , όπως όμως εγώ επανεξετάζοντας συμπεραίνω , ήσαν Φοίνικες εξ εκείνων 
των μετά του Κάδμου αφιχθέντων στην Χώρα , η οποία σήμερα καλείται Βοιωτία. κατοικούσαν δε στη Χώρα αυτή λαβόντες τμήμα δια κλήρου στην περιοχή της Τανάγρας. Από εκεί δε (των καδμείων τη Χώρα), εκδιωχθέντων υπό των Αργείων κατ΄αρχάς των Καδμείων αμέσως μετά εξεδιώχθηκαν και οι Γεφυραίοι υπό των Βοιωτών και ετράπηκαν φεύγοντας στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι δε τους εδέχθηκαν ως πολίτες υπό ορισμένους όρους, επιβάλλοντας σ΄αυτούς πολλούς περιορισμούς , που δεν αξίζει τον κόπο να αναφέρει κανείς 

Πληροφορίες από βιβλίο Κ, Πλεύρη "Σκόπιμα λάθη"