Σύμφωνα όμως με το σκεπτικών των Αλβανών της Πρίστινα, δεν προβλέπεται
πολιτική  ή οικονομική οργάνωση , καθώς και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων,
για την σερβική οργάνωση ZSO.
Η Πρίστινα θεωρεί την εν λόγω σερβική οργάνωση μόνο ως όργανο εναρμονισμένο
με τον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση του Κοσσυφοπεδίου. Πιο συγκεκριμένα,
 δεν θα διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες ούτε άλλες επιχειρησιακές εξουσίες.
Το Βελιγράδι όμως  βλέπει τελείως διαφορετικά την όλη κατάσταση. Σύμφωνα
Σέρβους αξιωματούχους , η ZSO θα έχει πρωτίστως εκτελεστική εξουσία, η
οποία θα έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το Βελιγράδι.
Το σχέδιο  προβλέπει ότι η οργάνωση ZSO θα έχει πρόεδρο, συνέλευση, 
καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης δήμων,  μέσω των νόμων της 
Πρίστινα. Επίσης, η ίδια οργάνωση  κατά το πρότυπο των νόμων του 
 Βελιγραδίου θα έχει το δικαίωμα να διαθέτει περιουσία που υπάγεται στο
 δήμο της περιοχής .
Ένα παρόμοιο μοντέλο σχεδίου διακυβέρνησης με του Βελιγραδίου για τους
Σέρβους της περιοχής προέβλεπε και  το σχέδιο του Μάρτι Αχτισάαρι, ενώ η
 συμφωνία των Βρυξελλών των έξι σημείων προβλέπει την καθιέρωση της
διοίκησης με το μοντέλο που αντιπροσωπεύει το Βελιγράδι.
Οι Αλβανοί αξιωματούχοι όμως ανακοίνωσαν ότι  «όποιος προσπαθήσει να
 ξεκινήσει μια τέτοια  περιπέτεια θα συλλαμβάνεται .»
Μπορούν οι Σέρβοι να σχηματίσουν για τους  εαυτούς τους μια τέτοια παράλληλη
 δομή διοίκησης και πώς μπορούν να λειτουργήσουν;
Ο καθηγητής του διεθνούς δικαίου, Δρ Ντούσαν Τσέλιτς δήλωσε  ότι  θα  
είχε νόημα μια τέτοια προσπάθεια μόνο αν η πρόθεση των Σέρβων είναι 
να σχηματίσουν μια κοινότητα που θα ήταν στην πραγματικότητα  οντότητα ,
 και η οποία θα είχε αναμφίβολα άμεση σχέση με το Βελιγράδι, σημαίνοντας 
ταυτόχρονα την επιστροφή των σερβικών θεσμών στο Κοσσυφοπέδιο.
«Σκούρα» είναι όμως  τα πράγματα στην περιοχή των Βαλκανίων και την «φωτιά»
 που επιχειρείται να ανάψει από την σχεδόν αποφασισμένη απόσχιση των
Σερβοβοσνίων από την Βοσνία , μαζί με τα σχέδια που κυοφορούνται  στο Βόρειο
 Κοσσυφοπέδιο.
Οι Σέρβοι αυτών των περιοχών με την αμέριστη αρωγή Βελιγραδίου-Μόσχας
 ετοιμάζουν διπλό σχέδιο απόσχισης τόσο της σερβικής  δημοκρατίας της
 Β-Ε όσο και του Βόρειου Κοσσυφοπεδίου από την εθνοκάθαρση που 
επιχειρούν οι Αλβανοί με την ανοχή της δύσης.
Αυτό θα σημάνει νέο γύρο πολεμικών επιχειρήσεων μιας και η «φωτιά 
σιγοκαίει» στην περιοχή από το 1999 και τα προβλήματα όχι μόνο δεν 
λύθηκαν αλλά γιγαντώθηκαν .