Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Νά γιατί μιλᾶμε γιά καθαρή προδοσία - Ἐλβετός Ἱστορικός: “Ἄν ὑπάρχει μία βόρεια Μακεδονία, θά πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τή Νότια”!


Ο Stefan Troebst, Καθηγητής Πολιτιστικῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης στό Πανεπιστήμιο τῆς Λειψίας, μέ εἰδίκευση στήν πΓΔΜ θεωρεῖ τό προτεινόμενο ὄνομα ἀποδεκτό ἀπό τήν πλευρά τῆς πΓΔΜ, ἀλλά ἀκατανόητο ἀπό ἑλληνική σκοπιά. Ο Troebst λέει: «Ἄν ὑπάρχει μία βόρεια Μακεδονία, γίνεται ἡ ὑπόθεση ὅτι ὑπάρχει καί μία νότια. Αὐτό ἐγείρει τό ἐρώτημα κατά πόσο καί οἱ δύο “πηγαίνουν πακέτο” καί πρέπει κατά κάποιον τρόπο νά ἑνωθοῦν ἀνάλογα».

Γιατί ὑπάρχει διαμάχη γιά τό ὄνομα Μακεδονία;
Ἡ σύγκρουση ἐξερράγη τό 1991, ὅταν ἡ πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία δηλώνει τήν ἀνεξαρτησία της καί ἔδωσε τό ὄνομα Μακεδονία (Μακεδονία). Ἡ Ἀθήνα ὑποστηρίζει ὅτι τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς, χρησιμοποιεῖται ἤδη γιά τό βόρειο τμῆμα τῆς Ἑλλάδας. Οἱ Ἕλληνες φοβοῦνται ὅτι οἱ γείτονές τους θά μποροῦσαν νά διεκδικήσουν αὐτά τά ἑλληνικά ἐδάφη. Ἐπί τοῦ παρόντος, τό προσωρινό ὄνομα εἶναι ἐπίσημα ἡ Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας (F.Y.R.O.M). 

Ποιοί εἶναι οἱ Μακεδόνες πού ψηφίζουν τήν Κυριακή;
Μέ τούς Ἕλληνες, οἱ Μακεδόνες συμφώνησαν γιά τή νέα ὀνομασία Βόρεια Μακεδονία. Ἐάν τό ὄνομα ἐπικρατήσει, οἱ Ἕλληνες μέ τή σειρά τους θά σταματήσουν νά ἐμποδίζουν τήν προσέγγιση τῆς πΓΔΜ μέ τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ. Ἡ ψηφοφορία εἶναι ὡς ἐκ τούτου: «Εἶστε ὑπέρ τῆς ἔνταξης στήν ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ μέ τήν ἀποδοχή τῆς συμφωνίας μεταξύ της πΓΔΜ καί τῆς Ἑλλάδας;» 
Ἡ γεωγραφική περιοχή τῆς Μακεδονίας ἐπεκτείνεται κυρίως στίς χῶρες τῆς Μακεδονίας, τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Βουλγαρίας. 

Εἶναι τό νέο ὄνομα μία καλή λύση; 
Πρόκειται γιά συμβιβασμό. Ὁ εἰδικός Stefan Troebst, καθηγητής τῆς Πολιτιστικῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης στό Πανεπιστήμιο τῆς Λειψίας, ὑποστηρίζει ὅτι τό ὄνομα τή “Βόρειας Μακεδονίας” εἶναι ἀποδεκτό ἀπό τήν ἑλληνική πλευτρά, ἀλλά ἀκατανόητο. Λέει ὁ Troebst : “Ἄν ὑπάρχει μία βόρεια Μακεδονία, ἡ ὑπόθεση ὑποδηλώνει ὅτι ὑπάρχει καί μία νότια. Αὐτό ἐγείρει τό ἐρώτημα κατά πόσο καί οἱ δύο πρέπει κατά κάποιον τρόπο νά ἀνήκουν μαζί καί πρέπει νά ἑνωθοῦν ἀνάλογα. ” 

Ποιά εἶναι ἡ ἄποψη ἀνάμεσα στούς Μακεδόνες;
Ἡ ἀντιπολίτευση μιλᾶ γιά προδοσία. Ἀκόμη καί ὁΙ ἐπικεφαλῆς τοῦ κράτους ἀντιτίθενται: Ὁ πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ (43) διαπραγματεύθηκε τό συμβιβασμό, ὁ Πρόεδρος Γκιόργκε Ἰβάνοφ (58) μέ πομπώδη λόγια, δήλωσε ὅτι ἡ μετονομασία ὑπονομεύοντας τήν ἐθνική ταυτότητα. Καλεῖ γιά μποϊκοτάζ τῆς ψηφοφορίας. 

Πῶς θά πάει ἡ ψηφοφορία; 
Σύμφωνα μέ τό Troebst, ἡ πλειοψηφία τῶν Μακεδόνων θά ψηφίσει ναί. Ὡστόσο, ἦταν ἀμφίβολο ἄν θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀπαιτούμενη συμμετοχή τῶν ψηφοφόρων κατά 50%. 

Λέει ὁ Troebst: “Ἕνα σοβαρό πρόβλημα εἶναι ἐντελῶς ξεπερασμένες λίστες ἐκλογικοῦ καταλόγου, στίς ὁποῖες ἀπαριθμοῦνται ὀνόματα ἀπό 1,5 ἕως 1,8 ἑκατομμύρια πολίτες. Στήν πραγματικότητα, ὁ πληθυσμός σέ ἡλικία ψήφου, ὑπολογίζεται σέ μόλις 1,1 ἑκατομμύρια – οἱ ὑπόλοιποι ζοῦν μόνιμα στό ἐξωτερικό, εἶναι ἄγνωστοι ἤ ἔχουν πεθάνει: «Ἡ συμμετοχή στή ψηφοφορία κατά τό 50 τοῖς ἑκατό προκειμένου νά θεωρηθεῖ ἔγκυρο τό δημοψήφισμα σημαίνει περίπου 900.000 ψῆφοι! 

Τί συμβαίνει ἐάν ἡ ψῆφος εἶναι ἄκυρη;
Αὐτό πού συμβαίνει μετά συνταγματικά, εἶναι ἀσαφές. Ἴσως τότε κληθεῖ τό κοινοβούλιο νά ἀποφασίσει. 

Πῶς θά ἀντιδράσουν οἱ ἡττημένοι; 
Ἡ πρώτη ἀντίδραση πού ἀναμένεται εἶναι μαζικές, ἀκόμη καί βίαιες διαμαρτυρίες. Μόλις ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ, ὡστόσο, ἡ ἀποδοχή θά αὐξηθεῖ ραγδαία, πιστεύει ὁ Stefan Troebst. 

Πῶς ἐπηρέασε ἡ διαφορά τά δύο κράτη; 
Ἡ διαμάχη τελείωσε τό 1994, ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἐπέβαλε ἐμπάργκο στή γειτονική χώρα. Ἡ Ἀθήνα μπλοκάρει ἐπίσης τήν ἔνταξη τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ στή γειτονική χώρα. Ὡστόσο, ἡ σύγκρουση ἔχει ἐλάχιστα αἰσθητά ἀποτελέσματα στό ἐμπόριο. Οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐπενδυτές, ἔχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 5000 θέσεις ἐργασίας μόνο στήν πρωτεύουσα Σκόπια. 

Πῶς προέκυψε ἡ περιοχή τῆς Μακεδονίας; 
Ἡ γεωγραφική περιοχή τῆς Μακεδονίας καλύπτει τό σημερινό κράτος τῆς Μακεδονίας, τή βόρεια Ἑλλάδα καί τμήματα τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ἀλβανίας καί τῆς Σερβίας. Μετά τό σχηματισμό καί τήν ἐπέκταση τοῦ ἀρχαίου βασιλείου τῆς Μακεδονίας (7ος αἰώνας π.Χ. ἕως 146 π.Χ.), τό μέγεθος τῆς περιοχῆς ἄλλαξε ξανά καί ξανά. Ὅταν ἡ περιοχή ἀνῆκε στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία (1299-1922), τό ὄνομα Μακεδονία ξεχάστηκε. Στά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα ἀνανεώθηκε καί χρησιμοποιήθηκε γιά νά προσδιορίσει μία γεωγραφική περιοχή. Ἀφοῦ οἱ βαλκανικοί πόλεμοι τερμάτισαν τή βασιλεία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τό 1912/13, ἡ περιοχή τῆς Μακεδονίας, τώρα 67.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, χωρίστηκε μεταξύ τῶν διαφόρων κρατῶν. 


Πηγή: blick

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου