Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Δικογραφία κατά Γαβρόγλου διαβιβάστηκε στή Βουλή γιά τά Νέα Θρησκευτικά!


Πέντε δικογραφίες γιά νῦν καί πρώην ὑπουργούς διαβιβάστηκαν χθές στή Βουλή ἀπό τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.
Ἡ μία στρέφεται κατά τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου καί σχηματίστηκε λόγω μήνυσης πού ὑποβλήθηκε ἀπό  προεδρο  Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων σχολείου τοῦ Ἀγρινίου γιά τή διδασκαλία καί τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν.
Θυμίζουμε πώς στό Ἀγρίνιο εἶχε ξεσηκωθεῖ μεγάλο κύμα ἀντιδράσεων γιά τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί εἶχε ὀργανωθεῖ καί σχετική ἐκδήλωση πού συνδιοργάνωσαν οἱ Σύλλογοι Γονέων πολλῶν σχολείων  ὑπό τήν αἰγίδα τῆς   Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.
Οἱ σύλλογοι Γονέων καί Κηδεμόνων  ἐξέφρασαν τότε τήν πλήρη ἀντίθεσή τους πρός τά ἐφαρμοζόμενα ἀπό ἐφέτος Νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν....
Θρησκευτικῶν μέ τή διανομή τῶν σχετικῶν «Φακέλων μαθήματος» στά σχολεῖα τῆς Χώρας   καί ζητοῦσαν τήν ἄμεση ἀπόσυρσή τους ὑποστηρίζοντας πώς « μέ τόν χαρακτήρα καί τό περιεχόμενό τους ἀνατρέπουν ἐκ βάθρων τό κορυφαῖο ἐκπαιδευτικό ἰδεῶδες της ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν μας, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία καί τίς ἀρχές τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου