Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Τάγματα Ασφαλείας-Μέρος 3ο

Τάγματα Ασφαλείας


    Επεκράτησε ο όρος να αποκαλώνται "ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" όλοι οι ένοπλοι σχηματισμοί, οι οποίοι ιδρύθηκαν εξ ιδίας πρωτοβουλίας και με μερίμνα αξιωματικών εις αστικά κέντρα, ως π.χ. δια την Πελοπόννησο, υπό του Συνταγματάρχου Παπαδόγγονα Διονυσίου και τα οποία έδρασαν, τουλάχιστον αρχικούς, τελείως ανεξαρτήτως από τα Τάγματα Ευζώνων, προς τα οποία ουδεμία σχέση είχαν.

Ο κατοχικός πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης παραδίδει την σημαία του πρώτου Τάγματος Ευζώνων στον στρατηγό Πλυντζανόπουλο.
Αυτά ιδρύθηκαν υπό τις ακολούθους συνθήκες προς θεραπεία της παρουσιασθείσης εκεί ανάγκης.
    Μετά την κατ' επανάληψιν προσβολή, εκ μέρους του Ε.Λ.Α.Σ. και την διάλυση υπό τούτου εθνικών αντάρτικων ομάδων των κινουμένων εις την περιοχή των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας, το Ε.Α.Μ.- Ε.Λ.Α.Σ., ελεύθερον πλέον προέβαινε εις αποτρόπαια εγκλήματα, ήτοι συλλήψεις καταστροφές ακόμη και εκτελέσεις εθνικοφρόνων προσώπων. Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως του εθνικόφρονος κόσμου, τον οδήγησε εις την αυτοάμυνα, δεν μπορούσε να ανέχεται την σφαγή, εκ μέρους των εξτρεμιστικών στοιχείων του Ε.Α.Μ. και του Ε.Λ.Α.Σ., ακόμη και των νηπίων, ούτε και τον επαίσχυντο χαρακτηρισμό του "προδότου", όπως συνήθιζαν οι οπαδοί του Ε.Α.Μ.- Ε.Λ.Α.Σ., να αποκαλούν όλους τους αντιφρονούντες σε αυτούς.

    Πολλοί των κατοίκων διωκόμενοι υπό του Ε.Α.Μ.- Ε.Λ.Α.Σ., και κυρίως άνδρες ανταρτικών εθνικών ομάδων εκ των διαλυθεισών δια της βίας υπό των κομμουνιστικών οργανώσεων, συνέρεαν εις διάφορα αστικά κέντρα, και δια μεγάλων προσπαθειών και δια παντός τρόπου κατόρθωναν να εξοικονομήσουν όπλα. Δια των όπλων τούτων, ως και εκείνων, τα οποία ενδεχομένως είχαν αποκρύψει, όπλιζαν ισαρίθμους άνδρας εις τους οποίους απέθεταν την ασφάλεια των συμπολιτών των, εξ ου και η πρώτη ονομασία "Τμήματα Ασφαλείας". Αι ένοπλοι, ως άνω, μικροομάδες ολίγον κατ' ολίγον αυξάνοντο εις αριθμόν ανδρών. Δια τον συντονισμό της δράσεως των και γενικά των ενεργειών των, αλλά και δια την πειθάρχηση των ο τότε Συνταγματάρχης Παπαδόγγονας Διονύσιος κατά μήνα Οκτώβριο 1943 επιχείρησε να τις συγκεντρώσει, να τας οργάνωσει και να τας συγκροτήσει σε σώμα, με έδρα την Καλαμάτα.


Τάγματα Ευζώνων

    Είναι εκείνα τα οποία ιδρύθηκαν κατόπιν αποφάσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως του εσωτερικού και μερίμνης ταύτης, εις διάφορα αστικά κέντρα και υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
    Κατά μήνα Οκτώβριο 1942, ο τότε πρωθυπουργός της κατεχόμενης Ελλάδος Λογοθετόπουλος Κωνστ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, εξεδήλωσε την πρόθεση να παραιτηθεί, δια λόγους υγείας. Οι αρχές κατοχής τότε κάλεσαν τον πολιτευτή Ιωάννη Ράλλη να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτός δια να δεχθεί την προσφερόμενη εις τούτον πρωθυπουργία, εκτός των άλλων όρων του επετράπη η συγκρότηση δύο Ευζωνικών Ταγμάτων πρώτα στην Αθήνα, και αμέσως κατόπιν στη Θεσσαλονίκη, ως σύμβολο της Ελληνικής κυριαρχίας και για να χρησιμεύσουν, όταν θα έπαυε η κατοχή, ως πυρήνας του μέλλοντος να συγκροτηθεί Ελληνικός στρατός.
    Δεδομένου ότι είχε κατασχεθεί, ως λεία πολέμου, όλον το πολεμικό υλικό της Ελλάδος, να του χορηγείτο ο απαραίτητος οπλισμός δια τον εξοπλισμό τόσον των Ευζωνικών Ταγμάτων, όσο και της Χωροφυλακής που κατά το μέγιστο αυτής μέρος, είχε αφοπλισθεί εκ μέρους του Ε.Λ.Α.Σ.
    Οι πληρεξούσιοι των Γερμανών και Ιταλών, κατά τη σχετική συζήτησιν, απέκρουσαν τον όρο τον αφορώντα τη συγκρότηση των Ευζωνικών Ταγμάτων ως αντικείμενο εις τας διατάξεις της ανακωχής. Περισσότερο επίμονη ήταν η άρνηση των Ιταλών εκπροσώπων. Η αίτησις του Λογοθετόπουλου, δεν πραγματοποιήθηκε παρά την 7ην Απριλίου 1943, οπότε κλήθηκε ο Ράλλης και κατέλαβε την αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου