Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Μ. Βρεττανία: Ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ θὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ γιὰ τὶς σχέσεις gay καὶ trans!

Ἀλλάζουν τὰ προγράμματα σπουδῶν στὴν μεγάλη Bρεττανία… Ὅλο καὶ περισσότερο προσαρμόζονται καὶ εὐθυγραμμίζονται μὲ τὴν νέα τάξη πραγμάτων ποὺ ἐπιδιώκει νὰ διαλύσει σὲ ἀνήλικα παιδιὰ τὴν ταυτότητα φύλου τους καὶ νὰ προκαλέσει σύγχυση στὶς εὐαίσθητες ψυχές τους… 
Πλέον ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν πέντε (5) ἐτῶν τὰ παιδιὰ θὰ μαθαίνουν γιὰ τὶς σχέσεις ὁμοφυλόφιλων καὶ trans ἀτόμων καὶ μάλιστα ὑποχρεωτικά, χωρὶς δηλαδὴ οἱ γονεῖς  νὰ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὑποβάλλουν αἴτημα ἀπαλλαγῆς τους ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο μάθημα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης!
Ἤδη διάφορες κατηγορίες γονέων ἔχουν ξεκινήσει ἐκστρατεία διαμαρυριῶν γιὰ τὸ νέο μάθημα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγης ἀνάμεσά τους καὶ μουσουλμάνοι ποὺ δηλώνουν ὅτι....
προτιμοῦν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν χώρα παρὰ νὰ διαδαχθοῦν τὰ παιδιὰ τοὺς τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις!
Τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν θὰ τεθοῦν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο!
Πληροφορίες από:   dailymail

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου