Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο Σταθάκης υποσχέθηκε ότι θα ενταχθούν στην έκπτωση όλοι οι δικαιούχοι του μερίσματοςΜε το νέο σύστημα δημιουργούνται δύο νέες κατηγορίες, ενώ για την ένταξη θα συνυπολογίζεται όλη η περιουσία
Εκτός του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στο ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν χιλιάδες νοικοκυριά με βάση τα νέα κριτήρια, που θεσπίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη. Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα εντάσσονται αυτόματα στο ΚΟΤ.

Με το νέο ΚΟΤ δημιουργούνται δύο νέες κατηγορίες, ενώ για την ένταξη συνυπολογίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού (αυτοκίνητα, ακίνητα, καταθέσεις, κ.ά.), και όχι μόνο τα εισοδήματα, όπως ισχύει σήμερα.
Συνεπώς, κάποιος που έχει χαμηλό εισόδημα, αλλά παραμένει κάτοχος ενός αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού ή κατοικίας δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο ΚΟΤ.

Στην ουσία, για να μπει κάποιος στο νέο ΚΟΤ πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να μην υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος, έως το ποσό των 180.000 ευρώ. Μάλιστα, για να πάρει κάποιος την έκπτωση του 70% που προβλέπεται για μία από τις δύο νέες κατηγορίες του ΚΟΤ, πρέπει να μην έχει καταθέσεις άνω των 3.000 ευρώ το τελευταίο εξάμηνο!

Με το νέο σύστημα καθιερώνονται δύο κατηγορίες ΚΟΤ:
Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWh και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.
Η υποβολή αιτήσεων στο νέο σύστημα, το οποίο θα τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2018. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έως την 30ή Απριλίου, κατά την οποία οι δικαιούχοι θα έχουν τον χρόνο να υποβάλουν νέα αίτηση και να ενταχθούν στο καινούργιο ΚΟΤ, με βάση τα νέα στοιχεία. Η επιδοτούμενη κατανάλωση θα εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού (βλέπε τον σχετικό πίνακα), ενώ καταργείται η απένταξη σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης έως 10%.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου