Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Φίλοι Του Τάματος Του Έθνους : Μακεδονία- Δυστυχώς δεν διεκδικούμε απολύτως τίποτε αλλά προσφέρουμε τα πάντα


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΩΜΟΤΕΣ  ΑΡΕΣΤΟΙ ΣΤΟΥΣ « ΦΙΛΟΥΣ » ΜΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
                                            29.12.17
ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ  ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ
1.Τὰ ἀδέλφια μας, οἱ ὁμογενεῖς μας ὅπου γῆς, θηριομαχοῦν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εἰς τὶς φιλοξενούμενες χῶρες, ὅπου τρώγουν τὸ ἁλμυρόν - πικρὸν ψωμὶ τῆς ξενιτιᾶς στὶς νέες πατρίδες τους, ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ Παμμακεδονικὲς Ὀργανώσεις μὲ τὸν πανάξιον ἀγωνιστὴ Ὕπατο Πρόεδρο τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων κύριο Στυλιανὸ Κυριμλῆ.
2.Ἀντίθετα οἱ ἰθύνοντες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος  γράφουν εἰς τὰ παλαιά τους ὑποδήματα τοὺς εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ Ἑλληνόψυχους τῆς Ἑλλάδος μας καὶ προτίθενται νὰ παραδώσουν καὶ εἰς τοὺς Σκοπιανοὺς τὸ ὄνομα « Μακεδονία » μὲ σύνθετο προσδιορισμό, προδίδοντες τὰ « πρωτοτόκια » ἔναντι « πινακίου φακῆς » ἢ  ἔστω χωρὶς ἀπολύτως κανένα ἀντάλλαγμα  ! ! ! . . .3.Αὐτὰ εἶναι τὰ χάλια μας μὲ τὸ δόγμα τοῦ αὐτοπροσδιορισθέντος μεγάλου Ἐθνάρχου, ποὺ διατυμπάνιζε: « Ἀνήκουμε εἰς τὴν Δύση » καὶ δὲν ὁμολογοῦσε καθαρὰ ὅτι ἦτο μέγας μασόνος καὶ πειθήνιο ὄργανο τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
4.Ἔκτοτε, ἀκουλούθησαν, δυστυχῶς, αὐτὸ τὸ δόγμα καὶ ἄλλοι ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία μας χριστιανικὰ ὀνόματα, γιὰ νὰ μὴ τοὺς ἔκαναν οἱ Γερμαναράδες σαπούνια.
5.Αὐτοὶ οἱ « μασκαράδες », καμουφλαρισμένοι μὲ τὰ χριστιανικὰ ὀνόματα καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν καταχθονίων δυνάμεων πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ καταγκρεμίσουν τὶς αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι τὸ ὄμαιμον, τὸ ὁμότροπον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμόθρησκο. Χάριν αὐτῶν τῶν ἀξιῶν διατηρηθήκαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες, ἀκόμη καὶ ὑπὸ βαρύτατη καὶ ἀνυπόφορη σκλαβιά, ἀλώβητοι. 
ΤΟ « ΚΥΝΟΒΟΥΛΙΟ » ΚΑΙ  Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ
1.Ὅμως τὰ τελευταῖα 52 χρόνια ἔχουν ὅλες οἱ ἀντιχριστιανικὲς ὀργανώσεις πιεσθῆ νὰ συμπράττουν σὲ κάθε τί τὸ ἀπάνθρωπο, τὸ ἀντικοινωνικό, φασιστικὸν καὶ ἀντίχριστο νομοσχέδιο, ποὺ ἔρχεται εἰς τὸ « Κυνοβούλιο » νὰ ψηφισθῇ καὶ τὰ ὑπερψηφίζουν, αὐτονομαζόμενοι εἴτε σοσιαλιστὲς (καὶ πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ ἡ ὀρθογραφία ἀντὶ τοῦ γιώτα μὲ ἦτα), εἴτε ἐθνικόφρονες ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι ἐθνοκάπηλοι
2.Καὶ ἂν μία φορὰ φταῖνε αὐτὲς οἱ ἀντίχριστες, ἀπάνθρωπες πολιτικὲς δυνάμεις, φταίουν ἄπειρες φορὲς ἡ Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσία, ποὺ τοὺς κολακεύουν καὶ « θωπεύουν », ἐφαρμόζοντες τὴν γνωστὴ λαϊκὴ ρήση: « Θὰ σὲ λέω μάστρο - Γιῶργο , θὰ μὲ λὲς μάστρο - Κώστα, θὰ ἀγαπιόμαστε οἱ δύο  μας νὰ μᾶς ἀγαπάει ὁ κόσμος ὅλος ».
3.Πρὸς τοῦτο δυστυχῶς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι:
Α. Οἱ περισσότεροί τῆς Πνευματικῆς ἐξουσίας πασχίζουν νὰ ἀναρριχῶνται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ μέσῳ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας.
Β. Οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας δὲν ἔχουν σθένος καὶ ἡρωισμὸ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν γλώσσαν:
Ι. Τοῦ Ἰωάννου Προδρόμου: « οὐκ .... πρεσβεύειν, βιώνειν, νομοθετεῖν, ἐφαρμόζειν καὶ ἐπιβάλλειν ἀντιχριστιανικούς, ἀπάνθρωπους καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους ..»
ΙΙ. Τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος καταφέρθηκε ἐναντίον τῆς κραταιᾶς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας, γιὰ νὰ προστατεύσῃτ ὴν περιουσία μιᾶς φτωχῆς χήρας, γιὰ νὰ δύναται νὰ καλλιεργῇ ἔστω καὶ ἐλάχιστα ὀπωροκηπευτικά, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν τὰ ὀρφανὰ τέκνα της.
Καὶ ὁ πράγματι εἰς τὴν γλώσσα Ἰωάννης Χρυσορρήμων διεκήρυττε τὸ γνωστό : « πάλι ἡ Ἡρωδιὰς ζητεῖ , τὴν κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι » καὶ ὑπέστη καὶ αὐτὸς πάνδεινα μαρτύρια, παραδίδων τὸ πνεῦμα του ἀπὸ τὴν πλήρη ἐξάντληση εἰς τὴν ὁδὸ πρὸς Κουκουσόν.   
Η ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
1.Δυστυχῶς σήμερον δὲν ἀναδεικνύονται ἡρωικὰ ἀναστήματα, ὅπως ὁ Πρόδρομος, ὁ Χρυσόστομος καὶ λοιποί.
2. Ὁ τελευταῖος ποὺ ἀνεδείχθη, ὁ εἰς πάντα διαπρέψας, ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος, τὸν ὁποῖο ἐδίωκον, ὄχι μόνον βασιλεῖς, δικτάτορες, κυβερνῶντες καὶ ἄλλα πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς Διοικητικῆς καὶ Δικαστικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ κυρίως τῆς Θρησκευτικῆς , οἱ ὁποῖοι τὸν κατεδίωκον ἀπηνῶς καὶ γιὰ νὰ τὸν ξεφορτωθοῦν ἀπὸ τὴν Ἀττική, ὅπου διαμένει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν ἔστειλαν εἰς τὴν οὐσιαστικὰ Σκοπιανοκρατούμενη περιοχὴ Πρεσπῶν, Ἐορδαίας, Φλωρίνης καὶ λοιπὲς κωμοπόλεις καὶ χωρία.
3.Βέβαια ἄφησε στὴν Ἀττικὴ ὅλες τὶς ἀντίχριστες, ἀντεθνικές, ἀντικοινωνικὲς καὶ ἀπάνθρωπες δυνάμεις ἐλεύθερες καὶ ἀπὸ «Πατριάρχης» ποὺ ἦταν στὶς καρδιὲς τῶν εὐλαβῶν καὶ Ἑλληνόψυχων Ἑλλήνων, ἔγινε ὁ στοργικὸς πατέρας ὅλων των ἀδαῶν ἀφελληνισθέντων ἀπὸ τὴν σλάβικη προπαγάνδα.
4.Μάλιστα δὲ καὶ τοὺς ἐκσλαβισθέντες δυστυχισμένους ΡΟΜΑ, τοὺς ἐκατήχησε καὶ τοὺς ἔκανε πρότυπα καθαριότητος, τάξεως, πειθαρχίας, ἡσυχίας, εὐλάβειας καὶ ἑλληνόψυχους, παρόλον ποὺ ἡ δικτατορία καὶ ὅλοι οἱ «χαραμοφάηδες» ἰθύνοντες, τὸν ἐμπόδιζαν καὶ τὸν κατεδίωκον. Ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Αὐγουστίνος μετέτρεψε καὶ τὶς ἀγέλες τῶν ΡΟΜΑ σὲ πρότυπα πολιτισμένων, ἐνῶῷ ἀκόμη καὶ σήμερον δεκάδες Ἀρχιερεῖς, Ἀρχιμανδρίτες καὶ Ἱερεῖς δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ ἐκπολιτίσουν τοὺς δυστυχισμένους ΡΟΜΑ.
Ἀπαγόρευε δέ, σὲ ὅλους τους εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ ἑλληνόψυχους νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς πειθαρχημένους ΡΟΜΑ  μὲ τὰ γνωστὰ ρατσιστικὰ ὀνόματα, ὅπως παραδείγματος χάριν:
« τσιγγάνοι », « γύφτοι », « τουρκόγυφτοι » καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπέβαλε νὰ προσφωνοῦνται ὡς «Νεοφώτιστοι».
5. Ἀκόμη καὶ σήμερον ὑπάρχουν κληρικοὶ πολιτικάντηδες, «θεατρίνοι», « ψευτοδιπλωμάτες »  καὶ « φασιστόμουτρα » τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν, ἰδιαιτέρως δὲ τρισάθλιοι σκοταδιστὲς δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ τὸν δυσφημοῦν καὶ νὰ ἀμαυρώνουν τὸ ὄνομά του.
6.Ἐνθυμούμεθα ὅτι στὸν στρατὸ οἱ διὰ ἀνδραγαθημάτων  ἀναδειχθέντες στρατηγοί, καὶ ὄχι διὰ τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τῆς μασονίας,Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης, μᾶς ἔλεγαν στὶς μονάδες ποὺ ὑπηρετούσαμε: «Πρῶτα νὰ πλένουμε τὸ στόμα μας μὲ aquaforte καὶ μετὰ  νὰ πιάνουμε στὸ στόμα μας τὸν ἑλληνόψυχο Αὐγουστίνο Καντιώτη».
7.Τότε ὅμως δὲν ἦταν σοσιαληστὲς στὴν νομοθετικὴ ἐξουσία νὰ νομοθετεοῦν κατάργηση τῶν ποδιῶν στὶς μαθήτριες καὶ τότε ὑπῆρχε ἅμιλλα διὰ νὰ πρωτεύουν στὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες. Ἠγωνίζοντο καὶ οἱ μαθήτριες νὰ γίνουν πρωταθλήτριες τοῦ πνεύματος καὶ ὄχι νὰ ψάχνουν ποιὸς θὰ τοὺς δώσει πανάκριβα ἐσώρουχα καὶ ἐξώρουχα  καὶ νὰ ἐνδύονται καὶ συμπεριφέρονται σὰν μανεκέν.
8.Τότε οἱ στρατηγοὶ δὲν εἶχαν καλλίγραμμες ὑπασπίστριες, γιὰ νὰ ἐφαρμόζονται τά :
α. « ἐκ τοῦ ὁρᾶν ἔρχεται τὸ ἐρᾶν » ( ἐκ τοῦ βλέπειν, φουντώνει ὁ ἄλλος μὲ τὸν ἀκατάσχετο ἔρωτα ).
Καὶ ἀφήνουν οἱ δυστυχισμένοι στρατηγοὶ τὶς γυναῖκες τους, τὰ παιδιά τους καὶ ξεμυαλίζονται μὲ τὶς ὑπασπίστριες:
« τὸ γὰρ πολύ τοῦ ἔρωτος γεννᾶ παραφροσύνη».
Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχουν δύναμη ἀντιστάσεως:
« Μπορεῖ ἐξωτερικὰ νὰ φαίνεσαι κούκλα, μήπως ὅμως ἐσωτερικὰ εἶσαι πανούκλα ;;; ».
« Μακριὰ ἀπὸ ἐμένα».
Καὶ αὐτοὶ οἱ στρατηγοὶ ποὺ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως, ἔχουν δυνάμεις νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν πατρίδα, ἐφαρμόζοντες τοῦ Σωκράτους:
«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»
Η ΠΙΚΡΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
1.Ὡς γνωστὸν ἡ τρίτη  εἰς τὴν τάξη, ἡ κα Ἄννα Ψαρούδα- Μπενάκη, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἔλεγε τό «δόγμα» τῶν σιωνιστῶν εἰς τὸν Κάρολο Παπούλια κατὰ τὴν ἀνάθεση τῶν καθηκόντων του στὶς 12.3.2005 : «...Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».
2. Καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ ἀλήθειες, ποὺ μᾶς εἶπε ὡς «προφήτης» ἡ κα Ἄννα Ψαρούδα- Μπενάκη, πλησιάζουν νὰ ὁλοκληρωθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐξωμότας κυβερνήσαντας.
3. Μιὰ φορὰ καὶ ἕναν καιρὸ εἴχαμε καὶ κάποιους Φιλέλληνες, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπευθύνοντο οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς μὲ τὴν γνωστὴ ρήση:
      « Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ! »
4. Ἐὰν οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ δὲν ἦσαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ εἶχαν ἴχνος εὐσυνειδησίας, χαρακτῆρος, θὰ ἐκαλοῦσαν τοὺς Ἕλληνες σὲ δημοψηφίσματα, ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ κοινωνικά, τὰ ἀνθρωπιστικὰ  καὶ ὅλα τα ἀνθρώπινα δικαιώματα.
5. Ὄχι νὰ συνέρχωνται « δέρματα » κοινῶς τομάρια, εἰς τὸ Ἐθνικὸ Κοινοβούλιο καὶ νὰ τὸ καταντοῦν « Κυνοβούλιο », ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐπιβάλλουν δημοψηφίσματα γιὰ τὰ σπουδαιότατα θέματα ὡς παραδείγματος χάριν:
i.Ἐκτρώσεις
ii. Οἰκογενειακὸ Δίκαιο
iii. Αὐτόματα διαζύγια
iv.Ἀργίες Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν,
v. Ἀντιρατσιστικοὺς νόμους, ποὺ καθίσταται « φίμωτρο » καὶ «φόβος καὶ τρόμος» γιὰ αὐτοὺς ποὺ φέρνουν ἀντιρρήσεις στὶς διάφορες καταστάσεις καὶ νομοθετήματα.
vi. Τὶς νομιμοποιήσεις τῶν ἀνωμάλων καὶ τῶν γάμων τῶν Σοδομιτῶν
vii. Τὶς υἱοθεσίες ποὺ θέλουν νὰ κάνουν οἱ « γονεῖς »
viii. Οἱ δεκαπεντάρηδες νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλλου, γιὰ νὰ μὴν πᾶνε στὸ στρατό.
6. Εἴμεθα ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ δημοψηφίσματα, ἐὰν ἒγένοντο ἐπὶ ἴσοις ὄροις, δηλαδὴ σὲ ἐφημερίδες, τηλεοράσεις, περιοδικὰ σὲ ὧρες αἰχμῆς καὶ ὄχι νὰ ἐλάμβανε μέρος μόνο οἱ σοσιαληστές, οἱ ἐθνοκάπηλοι καὶ ὅλος ὁ συφερτὸς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τότε ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ ἀπεφαίνετο τελείως διαφορετικὰ καὶ οἱ Ἐθνοπατέρες δὲν θὰ ἐγένοντο  ἐξωμότες καὶ προδότες τῆς πατρίδας των καὶ τῆς καταγωγῆς των.
ΑΝΑΓΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ
Μιὰ καὶ οἱ πολιτικάντηδες κατήντησαν ἐξωμότες, ἄς ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ λεγόμενοι εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι καὶ ἄς ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τοὺς ἐξωμότας, γιὰ ὅλα ποὺ ἔχουν ψηφισθῆ καὶ ψηφίζονται, νὰ γίνονται ἐλεύθερα καὶ ἐπὶ ἴσοις ὄροις δημοψηφίσματα, διότι ὅπως στρώνουμε κοιμόμεθα καὶ ὅ,τι σπέρνουμε θερίζουμε.
Διαφορετικὰ θὰ πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ  στὸ χειρότερο καὶ θὰ καταντήσουμε :
« Ζήτω ποὺ καήκαμε ».
Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ κάνει κανένα θαῦμα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο θὰ ἐνθαρρύνει , θὰ ἀναζωογονήσει τὸ κατατρωθὲν ψυχικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, πὸυ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἐξωμότες ἰθύνοντες.
 Μόνον τότε τὸ ἀθάνατο Ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ αἰώνια Ἑλληνικὴ γλώσσα θὰ συμβάλλουν νὰ  ἐπαναευαγγελιστοῦμε καὶ νὰ ἐπαναευαγγελίσουμε.
                            ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2018
                                                 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τ. 210-3254321

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1234----

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου