Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Οι τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (Οι επτά σφραγίδες) 

Και είδα, όταν άνοιξε το Αρνίο μια από τις επτά σφραγίδες, τότε άκουσα ένα από τα τέσσερα όντα τα γεμάτα ζωή να λέει, σαν φωνή (με τη δύναμη) βροντής. Έλα
                                      πηγή εικόνας stoxos.gr


6-2 Και είδα, και ιδού ίππος λευκός, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο, και του δόθηκε στεφάνι και εξήλθε (εμφανίστηκε στο προσκήνιο της ιστορίας) νικώντας και για να νικήσει (οριστικά ως το τέλος).

 6-3 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ον, το γεμάτο ζωή, να λέει. Έλα.

6-4 Και εξήλθε (εμφανίστηκε στο προσκήνιο της ιστορίας) άλλος ίππος, κοκκινωπός, και σ’ αυτόν που κάθεται πάνω του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούν· και του δόθηκε μεγάλη μάχαιρα.


6-5 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ον το γεμάτο ζωή να λέει. Έλα. Και είδα, και ιδού ίππος μαύρος, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του.

 6-6 Και άκουσα σαν μια φωνή από το μέσο των τεσσάρων γεμάτων ζωή όντων να λέει. Ένας χοίνικας σιτάρι για ένα δηνάριο, και τρεις χοίνικες κριθάρι για ένα δηνάριο· αλλά το λάδι και το κρασί μην τα πειράξεις.

6-7 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου γεμάτου ζωή όντος να λέει. Έλα.

 6-8 Και είδα, και ιδού ίππος χλωρός (δηλ. χλωμός, ή κιτρινοπράσινος) και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο Θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και του δόθηκε εξουσία πάνω στο ένα τέταρτο της γης, για να σκοτώσει με ρομφαία (μάχες με όπλα) και με λιμό (πείνα) και με θάνατο (κάθε είδους) και από τα θηρία της γης.

6-9 Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που έδωσαν (υπέρ) του Αρνίου.

6-10 Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας. Ως πότε, ∆εσπότη άγιε και αληθινέ, δε θα κρίνεις και δε θα εκδικείσαι το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη;

6-11 Και δόθηκε σε καθέναν από αυτούς στολή λευκή, και τους ειπώθηκε να αναπαυτούν ακόμα λίγο χρόνο, ωσότου ολοκληρώσουν (τη μαρτυρία τους) και οι σύνδουλοί τους και οι αδελφοί τους που πρόκειται να θανατώνονται όπως καί αυτοί.

 6-12 Και είδα όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη, και έγινε σεισμός μεγάλος. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα.

6-13 Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η συκιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σύκα της, όταν σείεται από δυνατό άνεμο.

6-14 Και ο ουρανός αποχωρίστηκε (από το στερέωμα) σαν (αρχαίο) βιβλίο που τυλίγεται ελικοειδώς (κυλινδρικά). Και κάθε όρος και νήσος μετακινήθηκαν από τον τόπο τους.

 6-15 Και (τότε) οι βασιλιάδες της γης, και οι μεγιστάνες, και οι χιλίαρχοι, και οι πλούσιοι, και οι ισχυροί, και κάθε δούλος και ελεύθερος, έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλαια και στους βράχους που είναι στα όρη.

6-16 Και λένε στα όρη και στα βράχια. Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του Αρνίου.

6-17 Γιατί ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής τους, και ποιος μπορεί να σταθεί (να τους αντιμετωπίσει); 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου