Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως «νὰ ἀνακαλέση»!

Τὸ «Μακεδονικὸ Κόμμα» ἀπέστειλε τὴν 17ην Μαΐου ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, μὲ τὴν ὁποίαν διαμαρτύρεται καὶ ζητεῖ νὰ «ἀνακαλέση ἄμεσα» τὸ ἀνακοινωθὲν, εἰς τὸ ὁποῖον ὀνομάζονται τὰ Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία». Θὰ ὑπακούση εἰς τὸ ποίμνιον ἢ εἰς τὸν «μεγάλο ἀδελφὸ» ὁ Πατριάρχης; Παραθέτομεν τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς:
«ὁ νῦν αὐτοαποκαλούμενος «Ἀρχιεπίσκοπος Μακεδονίας» Στέφανος,πρωταγωνιστεῖ ὅπως καὶ οἱ Μητροπολίτες του στήν ὄξυνση καὶ διατήρηση τοῦ Ψευτο»μακεδονισμοῦ» καὶ στὶς ἑορτὲς τῆς Ψευδοεπανάστασης τοῦ Ἴλιντεν καὶ τὰ μνημόσυνα τοῦ Ἀρχικομιτατζῆ Γκότσε Ντέλτσεφ καὶ ἄλλων διωκτῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, «εὐλογώντας» τὴν ἁρπαγὴ τῆς Μακεδονίας μας! Δηλαδὴ τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδας, μὲ ὄχημα τὸ ὄνομα «Μακεδονία»! Ἐνῷ ὀ Πρωθυπουργὸς Ζάεφ, πανευτυχὴς φωνάζει μὲ καμάρι πώς πιά «δὲν ὑπάρχει ἄλλη Μακεδονία στὸν κόσμο»!…

Παρακαλοῦμε ἀνακαλέστε ἄμεσα τὴν ἀτυχῆ ὀνομασία «Βόρεια Μακεδονία» καὶ χρησιμοποιεῖστε ἕνα ἀπὸ τοὺς ὅρους «Πρώην Νότια Δημοκρατία τῆς Γιουγκοσλαβίας», «Δημοκρατία τῶν Σκοπίων», «βόρεια γείτονα τῆς Ἑλλάδας» κλπ, ὅπου δὲν θὰ περιέχεται τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα «Μακεδονία».
Ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ Γ΄, ὅλοι οἰ Μακεδονομάχοι, ὅλοι οἱ νῦν Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας,ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα, ὁ Παγκόσμιος Ἑλληνισμός, σᾶς κοιτάει στὰ μάτια. Μή μᾶς ἀπογοητεύσετε! Οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας καραδοκοῦν καὶ θὰ βροῦν τότε τὴν «χρυσὴ εὐκαιρία» ποὺ ψάχνουν, γιὰ νὰ διαλύσουν τὰ πάντα! Μὴ ἀφήσετε ἀνοιχτὴ τὴν «Κερκόπορτα» τῆς Πόλης, ἐνῷ ἐμεῖς φυλοῦμε ἄγρυπνα τὰ Κάστρα τῆς Μακεδονίας τῆς μιᾶς καὶ μόνης, τὰ Κάστρα τὰ ἄπαρτα τῆς Ὀρθόδοξης ψυχῆς τῆς Ἑλλάδας!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου