Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Η Ιερά Σύνοδος για την ετήσια συνέλευση των λεγομένων "Μαρτύρων του Ιεχωβά" .


Δελτίο της Ι. Συνόδου για την ετήσια συνέλευση των λεγομένων "Μαρτύρων του Ιεχωβά"

13.6.2019  Πραγματοποιείται στην Αθήνα στις αρχές του μηνός Ιουλίου, η ετήσια Συνέλευση Περιφερείας των λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά». 

Στην Πατρίδα μας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία, την οποία σέβεται πρωτίστως η Εκκλησία της Ελλάδος. Με αφορμή την προαναγγελθείσα συνέλευση, στο πλαίσιο της εν Χριστώ ποιμαντικής ευθύνης της για την προφύλαξη του Ορθοδόξου Πληρώματος από τη δράση των διαφόρων αιρετικών, η Εκκλησία επιθυμεί να υπενθυμίσει τα ακόλουθα:


α) Η Εταιρεία «Σκοπιά» των λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά» είναι η αιρετική εκείνη οργάνωση, η οποία κατά καιρούς συνηθίζει να μεταβάλλει τις διδασκαλίες της. Στο πλαίσιο αυτό, εσχάτως χρησιμοποιεί καταχρηστικώς τον τίτλο «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά», ενώ παλαιότερα θεωρούσε ότι το όνομα «Χριστιανός» έχει καταστεί «δυσώδες» και ότι ο Χριστιανισμός είναι «πλήρης ρυπαρότητος» (Σκοπιά, 1.3.1962, σ. 143. Φως Β σσ. 88, 288).

β) Η «Σκοπιά» είναι η αιρετική οργάνωση, η οποία δεν δίστασε να διατυπώσει στο παρελθόν πληθώρα ψευδοπροφητειώνσχετικώς με τη Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του κόσμου, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να αποδεικνύεται ψευδοπροφήτης, αλλά και να την εγκαταλείψουν, ιδίως μετά την τελευταία ψευδοπροφητεία του 1975, εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της ανά την υφήλιο. 

γ) Η εταιρεία «Σκοπιά» των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» έχει κατ᾽ επανάληψη δυσφημίσει διά των εντύπων της τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο ως χώρα στην οποία δήθεν δεν γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία. 

Η Εκκλησία σέβεται κάθε πρόσωπο, ασχέτως θρησκευτικών ή εθνικών πεποιθήσεων. Αγαπά κάθε άνθρωπο, αλλά απορρίπτει την πλάνη και αντιτίθεται σε κάθε μορφή προσηλυτισμού.

Έχοντας αυτά υπ᾽ όψη η Εκκλησία, και επιπλέον συνεκτιμώντας, ότι συγκεντρώσεις, όπως η προγραμματιζόμενη από την εταιρεία «Σκοπιά» να πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο τον προσεχή Ιούλιο, συνδυάζονται με ευρύτατης κλίμακας πολυεπίπεδες, προπαγανδιστικές, προσηλυτιστικές και διαφημιστικές ενέργειες, προτρέπουμε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως επιβάλλει το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος, να αγνοήσουν τις τυχόν προκλήσεις ή τις ποικίλες προσηλυτιστικές μεθοδεύσεις, αποφεύγοντας συγχρόνως οιασδήποτε μορφής ακραία συμπεριφορά.
Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

27 σχόλια:

 1. O συγγραφέας E. Xατζης σε μια συγγραφική εργασία με τίτλο το ξεσκέπασμα των μαρτύρων του Ιεχωβά γράφει οτι σε α π ο ρ ρ η τ ο βιβλίο τ ο υ ς δημοσιεύτηκε αυτό : A ν α ζ η τ ο υ μ ε ανθρώπους με π ρ ο β α τ ο ε ι δ ε ι ς ιδιότητες . Συνηθως είναι χ ρ η σ ι μ ο να π ρ ο β α ι ν ο υ μ ε σε σ υ ν ε χ ε ι ς ε π α ν ε π ι σ κ ε ψ ε ι ς όταν τους βρούμε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. To ανωτέρω ε ξ η γ ε ι τη μέθοδο τ ο υ ς : στο πλαίσιο αυτο χρησιμοποιεί καταχρηστικώς το τίτλο ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πυλη Pωμανου : η εταιρεία «σκοπιά» των «μαρτύρων του Ιεχωβά» κατ' επανάληψη δυσφημισε διά των εντύπων της τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο ως χώρα στην οποία δήθεν δε γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Aς δούμε αν τη σέβονται στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο πρώην αξιωματούχος των μαρτύρων του Ιεχωβά Γ.Χ. σε μια συνέντευξη του στην ανταποκρίτρια του έθνους , εκείνη την εποχή , και του ελευθερου τύπου μετέπειτα Ντ. Εξάρχου είπε : Όταν εισέρχονται στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά οι νεοεισερχόμενοι , δ ε ξερουν , δ ι ο τ ι δ ε τ ο υ ς το ειπαν , ότι εισέρχονται σε μια οργανωση η οποία δ ε πρόκειται ν' α ν ε χ θ ε ι τη π α ρ α μ ι κ ρ η δ ι α φ ω ν ι α , αν προκύψει στη συνέχεια . Ο πρώην αξιωματούχος με τη συνέντευξη του ε π ι β ε β α ι ω ν ε ι α π ο λ υ τ α άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε σε συγγραφική εργασία των μαρτύρων του Ιεχωβά με τίτλο διαγγελεις βασιλείας : η οργάνωση του Ιεχωβά δ ε ν είναι κατ' ο υ δ ε ν α τρόπο δημοκρατική . Ο Ιεχωβά είναι υ π ε ρ τ α τ ο ς και η οργανωση του , η κυβέρνηση του είναι α υ σ τ η ρ α Θ ε ο κ ρ α τ ι κ η .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ιδιος πρώην αξιωματούχος είπε στην ίδια συνέντευξη ότι οι ι θ υ ν ο ν τ ε ς των μαρτύρων του Ιεχωβά ε γ κ α τ ε σ τ η σ α ν στα υ π ο γ ε ι α του συγκροτήματος , Κηφισίας 77 , - ήδη έφυγαν από εκεί - τ ε ρ α σ τ ι ο μ η χ α ν ι σ μ ο , α γ ν ω σ τ η ς ε μ β ε λ ε ι α ς , π α γ ι δ ε υ σ η ς - υ π ο κ λ ο π η ς των τ η λ ε φ ω ν ι κ ω ν σ υ ν ο μ ι λ ι ω ν , δραστηριότητα α π ο λ υ τ α π α ρ α ν ο μ η , και μιλησε για την υ π α ρ ξ η α γ ν ω σ τ ω ν - για τους ε ξ ω των τ ε ι χ ω ν - δ ο γ μ α τ ω ν στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , το οποίο α π α γ ο ρ ε υ ε τ α ι α υ σ τ η ρ ο τ α τ α από τους νόμους , δ ι ο τ ι για να θ ε ω ρ η θ ε ι ε ν ν ο μ η μια οργάνωση , η π λ η ρ η ς δ ι α υ γ ε ι α της είναι α π α ρ α ι τ η τ η π ρ ο υ π ο θ ε σ η .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ίδιος πρώην αξιωματούχος είπε στην ίδια ανταποκρίτρια :
  η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά α ς πει στους νεοεισερχόμενους με π ο ι ο τρόπο σ υ ν δ ε ο ν τ α ι οι αξιωματούχοι της
  με τους δ ι ε υ θ υ ν τ ε ς μιας εκτυπωτικης εταιρίας στη Πενσυλβάνια , με π ο ι ο σκεπτικό μια εκτυπωτική εταιρία στη Πενσυλβάνια προβαίνει σε διορισμό των επισκόπων και των πρεσβυτερων οι οποίοι στηνουν δικες , προβαίνουν σε α φ ο ρ ι σ μ ο υ ς και ε ξ ο ν τ ω ν ο υ ν τους δ ι α φ ω ν ο υ ν τ ε ς οι οποίοι ο υ δ ε μ ι α σύμβαση υπέγραψαν με την εν λογω εταιρια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ας πάρουμε μια ιδέα για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά από τους πρώην ανήκοντες στην οργάνωση :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Aς ακούσουμε ένα πρώην μάρτυρα του Ιεχωβά , τον Γκύντερ Πάπε ο οποίος ήταν παιδί μαρτύρων του Ιεχωβά , να μας πεί την προσωπική του μαρτυρία .
  Ήταν ένας από αυτους οι οποιοι γύριζαν απο σπίτι σε σπίτι και όπως ο ίδιος είπε: " Aν μου λέγατε πως μια μέρα θα έ π α υ α να είμαι μάρτυς του Ιεχωβά , θα σας απαντούσα : π ο τ ε ". Ο μ ω ς π ω ς άλλαξε ; Ας δουμε τη προσωπική του μαρτυρία όπως την ειπε προ ετων σε διάλεξή του η οποια διεξηχθη στην Αθήνα . Είπε λοιπόν :

  " Από το 1874 , έτος ιδρυσης για την εταιρία στο Πίτσμπουργκ , οι ανήκοντες στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά π ι σ τ ε υ α ν σε κ α τ α γ ρ α μ μ α A N A Σ T A Σ H του Αβραάμ , του Ισαακ και του Ιακώβ και ότι ήταν οι κυβερνήτες , οι πρίγκηπες του νέου κόσμου , του παραδείσου . Oρισμενα μάλιστα βιβλία π ε ρ ι ε γ ρ α ψ α ν την Α N A Σ T A Σ H τ ο υ ς . Για να δ ε ι ξ ο υ μ ε τη π ι σ τ η μας φτιάξαμε σπίτι στη Καλιφόρνια για να μ ε ν ε ι ο Αβραάμ και το 195Ο α ν α μ ε ν α μ ε την Α N A Σ T A Σ H του Αβραάμ και των α λ λ ω ν . Το 195Ο σε συνέδριο στη φραγκφούρτη τη πέμπτη το βράδυ , στο πρόγραμμα του συνεδρίου εκείνου ήταν και μια διάλεξη με τίτλο : οι άρχοντες θα κυβερνήσουν με δ ι κ α ι ο σ υ ν η . Α π α ν τ ε ς εκείνο το βράδυ π ι σ τ ε υ α ν στην Α N A Σ T A Σ H του Αβρααμ , του Ισαάκ και του Ιακώβ . Είχαμε φτιάξει ραδιοσταθμό , τον Β.Β.R. για να μιλήσει ο Αβραάμ στους κατοίκους της γης .

  Στη διάλεξη εκείνη , ο Αντιπρόεδρος της εταιρίας είπε σε πλήθος 100.000 συγκεντρωμένων μαρτύρων του Ιεχωβά :

  Αδελφοί , οι άρχοντες ε ι ν α ι ε δ ω ! !

  σε ξεσπασμα ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ο υ , α π α ν τ ε ς κοιτούσαν στη σκηνή για να δ ο υ ν τους Αβραάμ , Ισαάκ και Ιακώβ . O ομιλητής συνέχισε :

  Ν α ι , αδελφοί , οι άρχοντες ε ι ν α ι ε δ ω ! ! κοιτάξτε γ υ ρ ω σ α ς , κάθονται α ν α μ ε σ α σ α ς ! ! Ο Ιεχωβά Θεός έδωσε νέο φ ω ς . Α ν τ ι για αυτούς , ε ι ν α ι οι ιεραπόστολοι και οι
  αξιωματούχοι των συναθροίσεων , α υ τ ο ι ε ι ν α ι οι άρχοντες του νέου κόσμου , τα στελέχη της οργάνωσης των μαρτύρων του Ιεχωβά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ώστε δ ε χρειάζεται να έρθει ο Aβρααμ !! Oγδοντα χρόνια το π ι σ τ ε υ α μ ε και το κήρυτταμε από σπίτι σε σπιτι και τώρα οι άρχοντες είμαστε εμείς ; Αυτό μου δημιουργουσε αμφιβολίες . Το είπα στους αδελφούς μου και εκείνοι μου είπαν: " Aπομακρυνε τις αμφιβολίες , είναι δ α ι μ ο ν ι κ ε ς . Θα σε οδηγήσουν έ ξ ω από την οργάνωση " , έτσι τις έδιωξα .

  Στις 15 Μαΐου του 1955 ό μ ω ς στο περιοδικό σκοπιά στο 10ο τμήμα της σύγχρονης ιστορίας διαβάζαμε :

  Με την έκδοση του βιβλίου διεκδίκησις το 1932 οι ανήκοντες στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά καταλαβαν ότι η κίνηση της επιστροφής στη Παλαιστίνη προήρχετο από το σ α τ α ν α ο οποίος ε ξ α π α τ α O λ ο κ λ η ρ η την οικουμένη ε κ τ ο ς των μαρτύρων του Ιεχωβά .
  Αυτό δ ε μπορούσε να ήταν αλήθεια . Οι ανήκοντες στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά από την αρχή της ιδρύσεώς τ ο υ ς το 1874 διακήρυτταν από σπίτι σε σπίτι , ω ς κεντρική διδασκαλία τη κίνηση της επιστροφής στη Παλαιστίνη ω ς βέβαιο σημείο το οποίο αποδείκνυε το τέλος αυτού του κόσμου . Λέγαμε ότι ο Θεός οδηγεί τους Ισραηλίτας στη Παλαιστίνη και τωρα καλουμαστε να πιστέψουμε ότι ο δ ι α β ο λ ο ς ήταν ο δημιουργός της διδασκαλίας εκείνης . Aυτο π ω ς μπορούσε να ηταν αλήθεια ; Αν ήταν αλήθεια , τότε εγώ ήμουν ε ν ο χ ο ς . Διότι κηρυττα τη διδασκαλία από σπίτι σε σπίτι ω ς διδασκαλία του Θεού . Αν η σκοπιά είχε δίκαιο , τότε διακηρυτταμε σε ο λ ο κ λ η ρ ο το κόσμο , σε εκατομμύρια ανθρώπους στο όνομα του Θεού και με τη Βίβλο στο χέρι δ α ι μ ο ν ι κ ε ς διδασκαλίες . Τότε ήταν ε ν ο χ ο ι A π α ν τ ε ς οι αδελφοί σε ό λ ο το κόσμο γιατί κήρυτταν την αβεβαιότητα ! Έτσι ξ α ν α ρωτουσα τους αδελφούς μου :

  μηπως είναι τυπογραφικό λάθος ; Άλλωστε η διδασκαλία βρισκόταν και στους δύο τόμους του βιβλίου το φ ω ς ω ς κεντρική διδασκαλία , και η σκοπιά εγραψε για το βιβλίο φ ω ς :

  Έτσι μου επιβάλλεται η πεποίθηση ότι ο δημιουργός του βιβλίου φ ω ς
  δ ε ν είναι ανθρώπινο ον . Ο υ δ ε ι ς άνθρωπος μπορούσε να γράψει το βιβλίο αυτό και ο υ δ ε ι ς άνθρωπος το έγραψε . Tην εξαίσια αποκάλυψη του λόγου της αληθείας μας την προσφερει η αποδεικνυομένη δύναμη του ζώντος Θεού . Ο Ιεχωβά Θεός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού .

  Αν ό μ ω ς εδώ μιλουσε ο Θεός , π ω ς μπορούσε ο λόγος του Θεού να γίνει δ α ι μ ο ν ι κ η διδασκαλία ; Ε κ τ ο ς βέβαια αν δ ε μιλούσε μέσα από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ο
  Θεός . Τότε με οδήγησαν σε δ ι κ α σ τ ι κ η επιτροπή της οργανωσης , με δ ι κ α σ α ν ω ς α ν τ α ρ τ η εναντίον του Ιεχωβά Θεού και της οργανωσης του και μ' ε δ ι ω ξ α ν από την οργάνωση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τότε κ α τ ε δ α φ ι σ τ η κ ε μέσα μου όλος ο κόσμος . Μού φαινόταν κακό όνειρο . Από μικρό παιδί μαθαινα ότι η εκκλησία είναι του δ ι α β ο λ ο υ , ότι οι κυβερνήσεις είναι ε γ κ λ η μ α τ ι κ ε ς και ότι δ ε ν υπάρχει εμπιστοσύνη π ο υ θ ε ν α , έ ξ ω από την οργάνωση . Τότε κατέφυγα στα δημοσιεύματα της σκοπιάς . Τα είχα όλα στο σπίτι μου από την 1.7.1879 μέχρι τα τελευταία . Σ υ γ κ ρ ι ν ο ν τ α ς τα διαπίστωνα ότι ήταν γ ε μ α τ α με α ν τ ι φ α σ ε ι ς . Τον Αβραάμ π.χ. δ ε τον περίμεναν μόνο το 1950 ή το 1951 για πρώτη φορά . Γιά πρώτη φορά τον περίμεναν το 1925 . Toτε π ι σ τ ε υ α ν οτι θα πήγαιναν στον ουρανό και πούλαγαν γι’ αυτό τα υπάρχοντά τους . Το 1925 οι αδελφοι ανέβηκαν στις πιο ψηλές κορυφές της περιοχής τους ντυμένοι στα λευκά . Στα χέρια τους κρατούσαν βάγια και π ι σ τ ε υ α ν ότι θα πάνε στο Χριστό . Το 1925 ο μ ω ς πέρασε και η εταιρια σκοπιά διχως το παραμικρό δισταγμό έγραψε στο περιοδικό Χρυσούς Aιών , το σημερινό Ξύπνα :

  Α λ λ α , σεβαστοι αδελφοί , γιατι είστε λυπημένοι ; Ο Ιεχωβά Θεός έδωσε περισσότερο φ ω ς . Γι’ αυτό ορμηστε έξω και μ η ρωτάτε , μ η ρωτάτε π ο τ ε , κηρύξτε , κηρύξτε το βασιλέα και τη βασιλεία . Γιατί είσαστε τόσο εγωιστές και θέλετε να πάτε τώρα στον ουρανό , αφού υπάρχει τόση πολλη δουλειά στην γη ;
  Δηλαδή α ν τ ι για έμπρακτη μ ε τ α ν ο ι α και σ υ γ γ ν ω μ η , θ ρ α σ ο ς και ε μ π α ι γ μ ο ς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. I δ ο υ με τ ι τρόπους ε ξ α π α τ ο υ ν τους α ν - υ π ο π τ ο υ ς οι αξιωματούχοι των μαρτύρων του Ιεχωβά :
  Ω σ τ ε .... , Σ υ ν ε π ω ς .... , Ε π ο μ ε ν ω ς .... , Α ρ α .... , Αυτο σ η μ α ι ν ε ι .... , Αυτο δ ε ι χ ν ε ι .... , ε ι ν α ι
  λ ο γ ι κ ο να σ υ μ π ε ρ α ν ο υ μ ε .... , ( Ορθότερα : να σ υ μ π α ρ α σ υ ρ ο υ μ ε στη π λ α ν η ) : μ' αυτές τις σ τ η μ ε ν ε ς π α γ ι δ ε ς διεξαγεται η ε ξ α π α τ η σ η ανθρώπων α ν - υ π ο π τ ω ν , η διδασκαλία της δ ι ε θ ν ο υ ς α π α τ η ς ενώπιον σας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 13. Μια αυτοκρατορία μπορεί να είναι πολιτική , εμπορική ή θρησκευτική . Η γυναίκα που ονομάζεται Βαβυλώνα η μεγάλη δεν είναι πολιτική αυτοκρατορία επειδή ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι «οι βασιλειςτης γης» , δηλαδή τα πολιτικά στοιχεία αυτού του κόσμου , «πόρνευαν» μαζί της . Η πορνεία της αντιπροσωπεύει τις συμμαχίες που συνηψε με τους άρχοντες αυτής της γης , γι’ αυτό αποκαλείται «μεγάλη πόρνη» . Η Βαβυλώνα η μεγάλη δεν είναι εμπορική αυτοκρατορία επειδή οι «έμποροι της γης» , οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα εμπορικά στοιχεία , θα θρηνούν για αυτήν όταν καταστραφεί . Μάλιστα περιγράφεται ότι τόσο οι βασιλεις όσο και οι έμποροι κοιτουν τη Βαβυλώνα τη μεγάλη από «απόσταση» . Σ υ ν ε π ω ς ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) ε ι ν α ι λ ο γ ι κ ο να σ υ μ π ε ρ α ν ο υ μ ε ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) ότι η Βαβυλώνα η μεγάλη είναι , ό χ ι πολιτική ή εμπορικη αυτοκρατορια , α λ λ α θρησκευτική” . ( Από βιβλίο - σχήμα τσέπης - των μαρτύρων του Ιεχωβά «Τι διδάσκει η γραφή» , σελιδα 219 )

  Ι δ ο υ τ ι ισχυρίζεται η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά σε βιβλίο μικρού μεγέθους , με τιτλο : Τι διδασκει η αγία γραφη ; Σελιδα 218 αρθρο με τίτλο : ποιος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ; Ι δ ο ύ τ ι εγραψαν : η γραφη δ ε ι χ ν ε ι ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) ότι ο Μιχαήλ
  ειναι α λ λ ο ονομα του Ιησού Χριστού , πριν και μετά τη γήινη ζωή του . Σε ότι αφορά τον αναστημενο Κύριο Ιησου Χριστό , το χωριο 1 Θεσσαλονικείς 4 : 16 δηλώνει : Ο ιδιος ο Κύριος θα κατεβει απο τον ουρανό με πρόσταγμα , με φωνη αρχαγγελου . Ώ σ τ ε ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) η φωνη του Ιησού περιγράφεται ω ς φωνή αρχαγγελου . Σ υ ν ε π ω ς ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) το χωριο αυτό δ η λ ω ν ε ι ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) ότι ο ίδιος ο Ιησούς είναι ο Αρχαγγελος Μιχαήλ . Αρχηγός Στρατεύματος . Όπως δηλώνει η γραφή , ο Μιχαηλ και οι άγγελοι του πολέμησαν με το δρακοντα .... και τους αγγέλους του . ( Αποκάλυψις 12 : 7 ) : ο Μιχαήλ είναι ο Αρχηγός ενός Στρατεύματος πιστων αγγέλων . Επίσης η Αποκάλυψις περιγράφει τον Ιησού ως τον Αρχηγό ενός Στρατεύματος πιστων αγγέλων . ( Αποκάλυψις 19 : 14 - 16 ) Ο Αποστολος Παύλος έγραψε και αυτός για τον Κύριον Ιησου και τους αγγέλους του . ( 2 Θεσσαλονικεις 1 : 7 ) Στη γραφή αναφερονται τόσο ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του όσο και ο Ιησούς και οι άγγελοι του ( Ματθαίος ιγ , τεσσαρακοστό στίχο , 16 : 27 , 24 : 31 , 1 Πέτρου 3 : 22 )Δοθέντος ότι ο Λόγος του Θεού δ ε δηλώνει πουθενά ότι υπάρχουν στον ουρανό δυο Στρατεύματα πιστών αγγέλων , ένα υπό την ηγεσία του Μιχαήλ και ένα υπό την ηγεσία του Ιησού , ε ι ν α ι λ ο γ ι κ ό να σ υ μ π ε ρ α ν ο υ μ ε ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) ότι ο Μιχαήλ δ ε ν είναι π α ρ α ο Ιησούς στον ουράνιο ρόλο του . Στις σελίδες 370 - 371 του βιβλίου με τιτλο : ενόραση στις γραφές , έκδοση των μαρτύρων του Ιεχωβά , απαντώνται περισσότερα για το ότι ο Μιχαήλ είναι ο
  Ιησούς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aυτα τα T ε ρ α τ ω δ η Ψ ε μ μ α τ α , οι A π ι σ τ ε υ τ ο ι I σ χ υ ρ ι σ μ ο ι , οι σ τ η μ ε ν ε ς π α γ ι δ ε ς , οι T ε ρ α τ ο λ ο γ ι ε ς , απευθύνονται σε π ρ ο β α τ ο ε ι δ ε ι ς , ο π ω ς περιγράφονται οι A ν υ π ο π τ ο ι σε α π ο ρ ρ η τ η συγγραφική εργασία των αξιωματούχων των μαρτύρων του Ιεχωβά . Tιθεται το εξής ερώτημα : αξιωματούχοι και μέτοχοι των μαρτύρων του Ιεχωβά , προσυπογράφει ο Θεός τα έργα σας ;

   Διαγραφή
  2. Ισχυρίζεται η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Ιησούς είναι αρχάγγελος και ό χ ι Θεός . Αν ό μ ω ς ο Ιησούς ήτο αρχάγγελος , ο Ιωάννης θα δήλωνε : .... και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και αρχάγγελος ην ο Λόγος . Ο Θωμάς θα ομολογούσε : .... ο Κύριος μου και ο αρχάγγελος μου ( οξυμωρο σχήμα ) . Ο Απόστολος των εθνών θα δήλωνε στις πράξεις των Αποστόλων , εικοστό χωριο , εικοστό όγδοο στιχο : .... την εκκλησίαν του Κυριου και αρχαγγελου ( οξυμωρο σχήμα) ην περιεποιησατο .... , ενώ στην επιστολή προς Ρωμαίους , χωριο ένατο , στίχο πεμπτο , θα δήλωνε : .... , ο Ω Ν επί π α ν τ ω ν αρχάγγελος ( οξυμωρο σχήμα ) ευλογητός εις τους αιώνας . Σε μια επιστολή προς Θεσσαλονικείς ο Απόστολος των εθνών έγραψε : Διαμαρτύρομαι ουν ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων .... Ο δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ς ανάμεσα στον Ιησού και τους αγγέλους είναι ε υ δ ι α κ ρ ι τ ο ς . Aν Ιησούς ήτο αρχάγγελος , ο Απόστολος των εθνών στη πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του , χωριο γ , στίχο 16 , θα δήλωνε : Ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσέβειας μυστηριον . Aρχαγγελος εφανερωθη εν σαρκί , .... Στην επιστολή προς Τιτο θα δήλωνε : .... του μεγάλου αρχαγγελου και σωτηρος ημων ( οξυμωρο σχήμα ) Ιησού Χριστού ....

   Διαγραφή
 14. Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Tιμοθεον επιστολή , έκτο χωριο , στίχοι 14 - 16 :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. τηρησαι σε τὴν εντολὴν ασπιλον , ανεπίληπτον μέχρι της επιφανείας του
  κυρίου Iησου Χριστου ,

  ην καιροις ιδίοις δείξει ο μακάριος καὶ μόνος δυνάστης , ο βασιλευς των βασιλευόντων καὶ κύριος των κυριευόντων ,

  o μόνος εχων αθανασίαν , φως οικων απρόσιτον , ον ειδεν ουδεις ανθρώπων ουδὲ ιδειν δύναται · ω τιμὴ καὶ κράτος αιωνιον ·

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ι δ ο υ με π ο ι ο τρόπο ερμηνευει το δέκατο έκτο στίχο η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά : Aυτο σ η μ α ι ν ε ι ( σ τ η μ ε ν η π α γ ι δ α ) πως ότι καλό κάνει , διαρκεί για πάντα ( ! ! )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Οι ι θ υ ν ο ν τ ε ς των μαρτύρων του Ιεχωβά θεωρούν ότι απευθύνονται σε π ρ ο β α τ ο ε ι δ ε ι ς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Σε συγγραφική εργασία των μαρτύρων του Ιεχωβά με τίτλο : γεννηθητω το θελημα σου , σε χωριο με τίτλο : οι άγιοι που θα κυβερνήσουν , οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται α ν ε ρ υ θ ρ ι α σ τ α ότι όταν ο Ιησούς ήταν στην έρημο , μ ε λ ε τ ο υ σ ε ( ! ! )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τίθεται το εξής ερώτημα : σε π ο ι ο από τα ευαγγέλια , σε π ο ι α από τις επιστολές , περιγράφεται ότι ο Ιησούς μ ε λ ε τ ο υ σ ε ; Α π ο δ ε ι ξ τ ε τον ισχυρισμό σας , η α ν α κ α λ ε σ τ ε ότι γράψατε . Ε ι δ α λ λ ω ς είσαστε Α δ ι σ τ α κ τ ο ι Θ ε ο μ π α ι κ τ ε ς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Τζεφ Μάρτιν , πρώην αξιωματουχος των μαρτύρων του Ιεχωβά :
  Ανοιχτή επιστολή προς την οργανωση των μαρτύρων του Ιεχωβά

  Αγαπητοί κύριοι

  Το πιο πιθανό είναι ότι εσείς και οι ειδήμονες των γραφείων σας , παρακολουθείτε με προσοχή αυτό το site και άλλα παρόμοια στο Ιντερνέτ θεωρωντας ότι αυτοί οι οποιοι τολμούν να συμμετασχουν σ’ αυτά τα φόρουμ συζητήσεων , είναι ένοχοι αποστασίας , εναντίον της oργάνωσής σας . Ίσως αυτός ο ισχυρισμός σας να είναι ακριβής , με το τρόπο που ορίζετε τη σημασία αυτής της λέξεως , δεν είναι ακριβής όμως σύμφωνα με τον ορθό ορισμό της λέξεως . Αποστασία σημαίνει « να απομακρυνθεί κάποιος ή να εγκαταλείψει τις πεποιθήσεις κάποιου άλλου » .

  Μερικοί σ’ αυτό το φόρουμ έχουν αποχωρήσει από τη θρησκεία σας , άλλοι δε το έχουν κάνει ακόμη και ίσως δε θα το κάνουν ποτέ . Ωστόσο , κάποιοι άλλοι συνεχίζουν να αποδέχονται τα δόγματα και τη θρησκεία σας , αλλά είναι βαθιά ενοχλημένοι από τις πράξεις σας και από τις πράξεις των επισήμων εκπροσώπων σας .

  Εισηγούμαι την άποψη , ότι μπορείτε να ωφελήσετε τα μέγιστα τους δικούς σας ανθρώπους , δίνοντας προσοχή σ’ αυτά που αναπτύσσονται εδώ . Η οργάνωσή σας είναι τ υ ρ ρ α ν ι κ η . Η πολιτική σας καταπιέζει και βλάπτει τους ανθρώπους . Δ ι α σ τ ρ ε β λ ω ν ε τ ε τις γραφές για να δικαιολογήσετε αυτές σας τις ενέργειες . Δεν είστε ξένοι ως προς το « νέο φώς » , γιατί δε χρησιμοποιείτε αυτό το δόγμα περί « νέου φωτός » για να βελτιώσετε την οργάνωση ; Μ’ αυτόν το τρόπο , πολύ λιγότεροι θα απέβλεπαν εδώ για παρηγοριά και ανακούφιση από τα συνεχομενα λάθη σας . Γιατί δε χρησιμοποιείτε το « νέο φώς » για να αναθεωρήσετε αντί να καταπιέζετε ; Σας συστήνω τα εξης πεδία ενδιαφέροντος ώστε να αρχίσετε από αυτά :

  Μέσα στην οργάνωσή σας βρίσκονται κάποιοι ‘ λίθοι προσκόμματος ’. Θα μπορούσατε να προβείτε σε ενέργειες ώστε αυτοί ‘ οι λίθοι ’ να μετακινηθούν και έτσι να βελτιώσετε την οργάνωση . Αναφέρομαι στους παιδόφιλους που κρύβονται εκεί λόγω της εσφαλμένης τακτικής σας και της κακής εφαρμογής των αρχαίων Ιουδαϊκών νόμων . Οι πρεσβύτεροί σας είναι πτωχά εκπαιδευμένα υποκατάστατα για να είναι ‘ διδάσκαλοι και καθοδηγητές ’ του Λόγου του Θεού . Δε διαθέτουν συμπονετική φιλεύσπλαχνη κατανόηση του ανθρώπινου πνεύματος , ούτε τη κατάλληλη εκπαίδευση για να χειριστούν υποθέσεις διαλυμένων γάμων , συναισθηματικών ασθενειών , ναρκωτικών ή αλκοολισμού . Όλοι παραδέχονται ότι δε μπορούν να διαβάσουν τις καρδιές των ανθρώπων — κι όμως καθοδηγούνται από εσάς να το κάνουν αυτό επανειλημμένα κρίνοντας τους αδελφούς τους . Αντί να χρησιμοποιούν ‘ θεραπευτικό βάλσαμο ’, γίνονται σ κ λ η ρ ο ι επόπτες – τ υ ρ ρ α ν ο ι . Σ’ αυτό αντανακλούν άμεσα εσάς , οι οποίοι κάθεστε σε υψηλούς πύργους και θέτετε σε εφαρμογή δόγματα που καθορίζουν τι είναι και τι δεν είναι αμαρτία , με βάση τη ψήφο της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του σώματος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Tζεφ Μάρτιν , πρώην αξιωματούχος των μαρτύρων του Ιεχωβα :
  Με A π α τ η λ η Υ π ο κ ρ ι σ ι α , παλιές αμαρτίες σ υ γ κ α λ υ π τ ο ν τ α ι π λ η ρ ω ς . Τη σ υ ν τ α υ τ ι σ η σας με τα Ηνωμένα Έθνη , αφού πρώτα τα αποκαλουσατε « Βλάσφημη Απομίμηση της Βασιλείας του Θεού » , την α π ο κ ρ υ ψ α τ ε και τη σ υ γ κ α λ υ ψ α τ ε
  υποβιβάζοντας τη πραγματική της σημασία , και τελικως ειπατε ψ ε μ α τ α γι’ αυτή στο ποίμνιό σας . Τη σ υ ν τ α υ τ ι σ η και τη σ υ ν ε ρ γ α σ ι α σας με ά λ λ ε ς θρησκείες σε νομικές μάχες στα δικαστήρια για να ε μ π ο δ ι σ ε τ ε τη πληρωμή φορων για
  τις πωλήσεις σας , τις ε π ε ν δ υ σ ε ι ς στη π ο λ ε μ ι κ η Βιομηχανία , τα ψ ε μ α τ α σας και τη π α ρ α π λ η ρ ο φ ο ρ η σ η των κυβερνήσεων για τη δογματική σας θέση στο ζήτημα των μεταγγίσεων , την α ν ο χ η
  σας στις δ ω ρ ο δ ο κ ι ε ς των αδελφών σας στο Μεξικό , καθ’ όν χρόνο βλέπατε τους αδελφούς σας στη Μαλάουϊ να π ε θ α ι ν ο υ ν , την α π α τ η στη μετάφραση νέου κοσμου .

  Η άκαρδη πολιτική σας της α π ο κ ο π η ς αντί να δείχνει αγάπη και στοργικό ενδιαφέρον κάθε φορά που ένας συλλάτρης αστοχεί, σηκώνοντάς τον με αγάπη και τρυφερό έλεος , τον ρ ι χ ν ε τ ε σε β α ρ α θ ρ ο οταν στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές , οι αμαρτίες του μοιάζουν με αυτές του Πέτρου . Μετά , α ν τ ι θ ε τ α με τον Ιησού , με φαρισαικο τρόπο καθορίζετε χρονικο όριο για συγχώρηση , κάνοντας τον αδελφό να παρουσιάζεται αδιάντροπο μ ι σ η τ ο και έ κ λ υ τ ο άτομο στους σπερμολόγους της εκκλησίας σας . Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τον α π ο χ ω ρ ι ζ ε τ ε από την οικογένειά του ώστε να μ η ν έχει κ α ν ε ν α ν στον οποίον να στραφεί , καθιστώντας τον ίσως πιο επιρρεπή στην αδυναμία της σαρκος από ό,τι ήταν αρχικως .

  Σας εισηγούμαι την άποψη , ότι η αλλαγή της πολιτικής σας σ’ αυτά τα ζητήματα , και η ανοιχτή και ξεκάθαρη παραδοχή αυτών των αμαρτιών , θα ωφελούσε την οργάνωσή σας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια . Αρχίζοντας να ενεργείτε ως Χριστιανοί σε σχέση μ’ αυτά τα ζητήματα , από τη κορυφή προς τα κάτω , θα μπορούσατε ν’ αρχίσετε να θεραπεύετε τις πληγές πολλών ανάμεσά σας . Θα μπορούσατε επίσης να καταστήσετε την οργάνωσή σας ελκυστική στους άλλους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Tζεφ Mαρτιν , πρώην αξιωματούχος των μαρτύρων του Ιεχωβα :


  Μ η σας κακοφανεί . Μ ι σ ω την οργάνωσή σας . Αλλά περισσότερο

  τη μ ι σ ω για ότι προανέφερα . Και τολμώ να πω , ότι εγώ και ε κ α τ ο ν τ α δ ε ς χ ι λ ι α δ ε ς άλλοι οι οποίοι α π ο χ ω ρ η σ α μ ε από την οργάνωσή σας , δ ε θα ενεργούσαμε έτσι εάν ήσασταν μιμητές του Χριστού ό π ω ς ισχυρίζεστε . Σας καλώ να ζ η τ η σ ε τ ε Σ υ γ ν ω μ η και να α ν α μ ο ρ φ ω θ ε ι τ ε . Δ ε πιστεύω ότι κάτι τέτοιο σας εξιλεώνει για τα λάθη που έχετε κάνει . Αλλά , εάν ενδιαφέρεστε για τους ανθρώπους σας , πράγμα το οποίο α μ φ ι σ β η τ ω , να κάνετε το σωστό και δίκαιο : Να π α ρ α δ ε χ τ ε ι τ ε τα λάθη σας , να δ ι ο ρ θ ω σ ε τ ε τα λ α ν θ α σ μ ε ν α δόγματα σας , να παύσετε να προκαλείτε μ η αναγκαίο , περιττό π ο ν ο σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στις τάξεις σας , οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο να λατρεύουν τον Θεό μαζί σας . Θα μπορούσατε , αλήθεια , να παύσετε να είστε μια α π ο λ υ τ α ρ χ ι κ η θρησκευτική οργάνωση και να ενωθείτε με τη Χριστιανοσύνη .

  Αυτή η ωραιότητα προχωράει ακόμη πιο πέρα . Εδώ στην απαγορευμένη ζώνη του Ιντερνέτ , κατοικούν χιλιάδες ευφυείς άνθρωποι , πρώην μάρτυρες του Ιεχωβά , οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από τη σ κ λ η ρ η πραγματικότητα και την αίσθηση , που ως μ ο λ υ σ μ ε ν η π λ η γ η ειχαν , όταν αναδύθησαν από την α π ο λ υ τ α ρ χ ι κ η θρησκεία σας . Στις σελίδες αυτού του διαδικτυακού τόπου , και στις σελίδες αμέτρητων άλλων διαδικτυακών τόπων , έχουν αποκτήσει μια ακριβή
  ( ή τουλάχιστον ακριβέστερη ) κατανόηση σχεδόν κάθε δόγματος που κ α κ ω ς εφαρμοσατε , κάθε χωριου το οποίο μεταφράσατε ά σ τ ο χ α , και κάθε ψ ε μ α τ ο ς που έχετε πει . Μερικοί το έκαναν αυτό σταδιοδρομια ζωής , έχουν αποκτήσει πτυχία στις Βιβλικές γλώσσες , έχουν σκάψει βαθιά στις σελίδες της θρησκευτικής ιστορίας , καθώς επίσηςT μέσα στη δική σας β ρ ω μ ι κ η ιστορία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Tζεφ Mαρτιν , πρώην αξιωματούχος των μαρτύρων του Ιεχωβά :

  Δ ε ν απαιτείται να κάνετε οποιαδήποτε έρευνα . Είναι όλα εδώ , ή κάπου στον κυβερνοχώρο ή σε σκληρόδετα βιβλία που υπάρχουν , πρέπει να δ ι ο ρ θ ω σ ε τ ε και να π α ρ α δ ε χ θ ε ι τ ε τα λάθη , πρέπει να δ ι ο ρ θ ω σ ε τ ε τις π α ρ α - ν ο η σ ε ι ς των γραφών , πρέπει να αρχίσετε να ενεργείτε ως Χριστιανοί πάνω σ’ αυτό , αλλά και στη μελλοντική μεταχείριση των άλλων .

  Α μ φ ι β α λ λ ω αν το κάνετε , αλλά δ ε ν α μ φ ι β α λ λ ω ότι θα το διαβάσετε . Θα α π ω λ ε σ ε τ ε ένα μ ε γ α λ ο μέρος του λαού σας , ο υ τ ω ς ή ά λ λ ω ς . Ε ξ ε ρ χ ο ν τ α ι περισσότεροι από αυτούς που μπορείτε να φέρετε μέσα στις τάξεις σας τώρα . Γιατί δ ε ν είστε έντιμοι; Η ( αυτο - αποκαλούμενη ) " παγκόσμια Εκκλησία του Θεού " το έκανε , γνωρίζετε τα π α ν τ α γι’ αυτό . Με τον έναν ή τον ά λ λ ο τρόπο , θα πέσετε στα χέρια της Ιστορίας και θα γίνετε γνωστοί ω ς μια μικρή π λ α ν ε μ ε ν η
  θρησκευτικη α ι ρ ε σ η που τελικως δ ι ε λ υ θ η . Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο . Δ ε θα σας παραχωρηθεί η μνεία ο υ τ ε μιας πλήρους σελίδας στα βιβλία της θρησκευτικής ιστορίας , σε εκατό χρόνια από τώρα . Η Αποκάλυψή σας θα α π ο τ υ χ ε ι , εσεις , επίσης , θα α π ο τ υ χ ε τ ε . Αλλά μπορείτε να γίνετε γνωστοί για το ότι κάνατε το ορθό και προβήκατε στις σωστές παραδοχές .

  Έχω ελάχιστη αμφιβολία ότι είστε ειλικρινείς . Συνηθίσαμε να απευθυνόμαστε στο ζήτημα της ‘ειλικρίνειας’ στο ανά θύρας έργο , με τις γραφές να α π ο δ ε ι κ ν υ ο υ ν ότι οι ειλικρινείς άνθρωποι δ ε ν ευαρεστούν κατ’ ανάγκην τον Θεό , και βεβαίως , δ ε Tον ευαρεστείτε εσείς , oι πράξεις οι οποιες δείχνουν α γ α π η , ε ν δ ι α φ ε ρ ο ν , κ α λ η θέληση Τον ευαρεστούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ας δούμε αρθρο αναλογου περιεχομενου για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά :

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 25. Η oργάνωση των μαρτυρων του Iεχωβα : οργάνωση α π α τ η ς .

  Ισχυρίζεται η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι είναι ο μοναδικός αγωγός διά του οποίου η αλήθεια του Θεού φτάνει στην γη . Η δε εταιρία με τις εκδόσεις της , μια πλημύρα δημοσιεύσεων , καθαρή οπως το κρύσταλλο αλήθεια . Βλέπετε , η αγία γραφή δ ε περιλαμβανει την αλήθεια και χρειάζεται η οργάνωση !

  Ό μ ω ς τιθεται ένα ερώτημα : Είναι δυνατό να μεταβάλλονται οι αλήθειες του Θεού ; Ό χ ι . Μόνο οι ανθρώπινες διδασκαλίες μεταβάλλονται . Αν η οργάνωση είναι ο αγωγός του Ιεχωβά » θα λέει την αλήθεια και πάντα την ι δ ι α αλήθεια , η διδασκαλία της θα είναι πάντα σ τ α θ ε ρ η , αφού ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους α ι ω ν α ς . Τα κείμενα ό μ ω ς της ί δ ι α ς της οργάνωσης α π ο δ ε ι κ ν υ ο υ ν ότι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι μια οργάνωση α π α τ η ς .

  Ας δούμε λοιπόν τα κείμενα της εταιριας σκοπιά . Σε βιβλίο τους : Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς (σελιδες 288 - 289) γράφονται οι απόψεις της εταιρίας για τις πολιτικές κυβερνήσεις . Διαβάζοντας βλέπουμε πως η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά πίστευε ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις εταχθησαν από το Θεό . Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε βιβλίο « γραφικές μελέτες » (τ.Α σελ. 302).

  Αν ό μ ω ς διαβάσεις τη σκοπιά του 1929 στη σελιδα 126 , το βιβλίο : το « φως » τ. Β σελ. 331 , τότε θα πληροφορηθεις ότι η προηγουμένη άποψη ήταν μια σ α τ α ν ι κ η π λ α ν η και ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις εταχθησαν από το δ ι α β ο λ ο και ότι οι « υπερέχουσες εξουσίες » τις οποιες περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του (κεφ. ιγ΄) δ ε ν είναι οι πολιτικές κυβερνήσεις , α λ λ α οι αξιωματούχοι της οργάνωσης ! !

  Είναι δυνατό ; θα διερωτηθείς . Αν η οργάνωση ( δηλαδη η εταιρία σκοπια ) είναι ο μοναδικός αγωγός του Θεού , τότε π ω ς πέρασε από τον αγωγό αυτό μια σ α τ α ν ι κ η π λ α ν η ; π ο ι α είναι η σ α τ α ν ι κ η π λ α ν η , η πρώτη ή η δεύτερη διδασκαλία ; μήπως λοιπόν η εταιρία σκοπια δ ε ν ειναι αγωγός του Θεού , α λ λ α αγωγός του π ο ν η ρ ο υ ;

  Η εταιρια δινει μια πρόχειρη απάντηση σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις . « Ο Ιεχωβά Θεός έδωσε περισσότερο φως και μάθαμε την αλήθεια » . Ο μ ω ς ο ισχυρισμός είναι αφελής . Ας τον δεχθούμε για λίγο και ας έλθουμε στη σκοπιά της 15ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου 1963 ( σελιδες 197 - 211 και σελιδα 171 ) και θα μάθουμε ξ α ν α ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις εταχθησαν από το Θεό .

  Δίχως κ α μ μ ι α ενοχη εγραψαν οτι το 1929 ( οταν έλεγαν ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις εταχθησαν από το δ ι α β ο λ ο ) το φως ήταν αμυδρό και οι κεχρισμένοι νόμιζαν ότι ο σ α τ α ν α ς έταξε τις πολιτικές εξουσίες . Η άποψη αυτή διακηρύχτηκε μέχρι το 1963 . Ο μ ω ς το « φως του Ιεχωβά » έλαμψε ζωηρότερα και απαντες στο ναό ( στην οργάνωση ) διεκριναν πως οι πολιτικές εξουσίες δ ε ν είναι του σ α τ α ν α , α λ λ ά αυτές για τις οποίες εγραψε ο Απόστολος . Οποτε λοιπόν : πριν από το 1929 οι πολιτικές κυβερνήσεις εταχθησαν από το Θεό . Το 1929 ανακαλύπτουν ότι αυτό ήταν δ α ι μ ο ν ι κ η π λ α ν η και η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις ήταν από το δ ι α β ο λ ο και το 1963 ξ α ν α - γύρισαν σε μια δ α ι μ ο ν ι κ η π λ α ν η .

  Το ερώτημα για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι καίριο : η οργάνωση είναι ο αγωγός του Θεού και διοχετεύει στους ανθρώπους δ α ι μ ο ν ι κ ε ς π λ α ν ε ς ; μηπως λοιπόν δ ε ν είναι αγωγός του Θεού α λ λ α του δ ι α β ο λ ο υ ; Ο μ ω ς δ ε ν είναι μόνο το
  θέμα των πολιτικών κυβερνήσεων το οποιο α π ο δ ε ι κ ν υ ε ι ότι η θεωρία « περί ζωηροτέρου φωτός » ειναι α π α τ η , α λ λ α είναι και άλλα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή