Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Ὁ Ψευδοπατριάρχης Φιλάρετος συγκαλεῖ Σύνοδον!


   
Ἡ μεγαλυτέρα διάψευσις ὅτι ἡ Οὐκρανία ἑνοποιήθη ἐκκλησιαστικῶς εἶναι ἡ ἀντίδρασις τοῦ Μητρ. Φιλαρέτου Ντενισένκο, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἰσχυρίσθη ὅτι ἐξηπατήθησαν οἱ Οὐκρανοὶ ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ τώρα προβαίνει εἰς σύγκλησιν ἰδικῆς του Συνόδου. Αἱ σχισματικαὶ ὁμάδαι πρῶτα διαιροῦνται καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζονται. Κάποτε ψευδοενώνονται ἀλλὰ καὶ πάλιν αἱ διασπάσεις συνεχίζονται. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα unian.info τῆς 11ης Ἰουνίου 2019:

«Ὁ Ἀξιότιμος Πατριάρχης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας (OCU) Ὁ Φιλάρετος ἔχει ὁρίσει μία ἡμερομηνία γιὰ μία ἐπείγουσα Τοπικὴ Σύνοδο, κατὰ τὴν ὁποία θέλει νὰ ἐπανεργοποιήσει ἐπισήμως τὶς δραστηριότητες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Οὐκρανικοῦ Πατριαρχείου Κιέβου (UOC-KP). «Συγκαλοῦμε τὴν τοπικὴ σύνοδο, ἡ ὁποία δὲν θὰ ἐγκρίνει τὴν ἀπόφαση τῆς κληρικολαϊκῆς συνελεύσεως τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2018. Ἑπομένως, δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ἐμᾶς. Μὲ αὐτὸ θὰ δείξουμε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου ὑπῆρχε καὶ θὰ ὑπάρχει. Ἡ σύνοδος θὰ συγκληθῆ στὶς 20 Ἰουνίου», εἶπε ἐνώπιον τοῦ φόρουμ «Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας! Γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου!», ὅπως μεταδίδει τὸ BBC.
Ὅπως δήλωσε νωρίτερα ἡ οὐκρανικὴ ὑπηρεσία εἰδήσεων TSN, ἐνῶ συναντήθηκε μὲ τοὺς κληρικοὺς τοῦ Κιέβου πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες, ὁ Φιλάρετος δήλωσε ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς δραστηριότητας τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου στὶς 15 Δεκεμβρίου ἦταν ἄκυρη, δεδομένου ὅτι ἔπρεπε νὰ πραγματοποιηθεῖ ξεχωριστὴ Σύνοδος τῆς UOC-KP γιὰ μία τέτοια ἀπόφαση.
Ὡστόσο, ἡ OCU δημοσίευσε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βίντεο τῆς ἱστορικῆς κληρικολαϊκῆς ἑνωτικῆς συνελεύσεως, στὶς 15 Δεκεμβρίου 2018, γιὰ νὰ ἀντικρούσει τὴν ἀπαίτηση ποὺ ἐξέφρασε προηγουμένως ὁ ἀξιότιμος πατριάρχης Φιλάρετος σχετικὰ μὲ τὶς ὑποτιθέμενες συνεχιζόμενες δραστηριότητες τοῦ «Πατριαρχείου Κιέβου». Τὸ βίντεο ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ κανάλι YouTube τοῦ OCU ἔδειξε τὴ στιγμὴ τῆς τερμάτισης τῆς οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου. Ὁ πατριάρχης Φιλάρετος ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του στὸ ἔγγραφο ποὺ ψηφίστηκε. Παρ ‘ὅλα αὐτά, ὁ Φιλάρετος ἐξακολουθεῖ νὰ συγκαλεῖ τὴ Σύνοδο καὶ δηλώνει ὅτι θὰ εἶναι ἔγκυρη, ἔστω καὶ ἂν δὲν συμμετάσχουν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι. Σύμφωνα μὲ τὸ BBC, ὁ μητροπολίτης Joasaph Shibaev τοῦ Belgorod καὶ Oboyan, καθὼς καὶ ἐνδεχομένως ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ἀπὸ τὶς πρώην ἐνορίες τοῦ UOC-KP στὴ Ρωσία ἴσως παρευρεθοῦν στὴ Σύνοδο. Μία μικρὴ ὁμάδα ἱερέων τῆς ἐπισκοπῆς Κιέβου τῆς OCU μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη Φιλάρετος μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἔρθει. Ἡ OCU δὲν ἀποδίδει μεγάλη σημασία σὲ αὐτὴ τὴ συνάντηση, ἀφοῦ μετὰ τὶς 25 Ἰουνίου, οἱ ἐνορίες τοῦ Κιέβου θὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Φιλάρετου στὸ Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο καὶ ὁ ἐπίτιμος πατριάρχης θὰ χάσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπιρροῆς. Ὅπως ἤδη ἀνέφερε ἡ UNIAN, ὁ πατριάρχης Φιλάρετος δήλωσε στὶς 27 Ἀπριλίου ὅτι δὲν ἦταν ἱκανοποιημένος μὲ τὸ καθεστὼς τῆς OCU ὡς μητρόπολης. Στὶς 14 Μαΐου, ὁ Φιλάρετος προσκάλεσε τοὺς ἱεράρχες τῆς OCU στὴν παραδοσιακὴ γιορτὴ τῆς προσευχῆς τῆς UOC-KP πρὸς τιμὴν τοῦ ἱεροῦ μάρτυρα Μακάριου στὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βολιδομὺρ στὸ Κίεβο, χρησιμοποιώντας προσκλήσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου, ἀψηφώντας τὴν νεοδημιουργηθεῖσα OCU ποὺ ἔλαβε τὸν τόμο αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης. Μόνο τέσσερις ἀπὸ τοὺς 60 κληρικοὺς ποὺ προσκλήθηκαν τελικὰ ἐμφανίστηκαν. Νωρίτερα, ὁ Φιλάρετος ἀρνήθηκε νὰ ἀναγνωρίσει τὸ UOC-KP ὡς «ἀνύπαρκτο» ἐξαιτίας τῆς δημιουργίας τῆς OCU. Ταυτόχρονα, τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ διαβεβαιώνει ὅτι τὸ UOC-KP διαλύθηκε στὶς 15 Δεκεμβρίου 2018, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἑνοποίησης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου