Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Φορολογούν τώρα και τους κατοίκους εξωτερικούΤου Προκόπη Χατζηνικολάου
Εμπόδια στους κατοίκους εξωτερικού δημιουργεί η εφορία, υποχρεώνοντάς τους να πληρώσουν φόρους για το παγκόσμιο εισόδημα που έχουν αποκτήσει. Τυπολάτρες εφοριακοί και δυσνόητη νομοθεσία αναγκάζουν τους κατοίκους εξωτερικού να προσφεύγουν στη επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών και εν συνεχεία στη Δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους. 


Είναι ενδεικτική η περίπτωση στελέχους μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό από το 2015 και βρίσκεται αντιμέτωπος με την εφορία προσπαθώντας να βρει το δίκιο του. Ο προϊστάμενος της εφορίας ενώ αναγνωρίζει τα τελευταία τρία χρόνια ότι εργάζεται στο εξωτερικό δεν αναγνωρίζει το πρώτο έτος και αυτό διότι εργάστηκε 10 μήνες σε δύο χώρες ενώ έμεινε στην Ελλάδα για διάστημα δύο μηνών. Ο εν λόγω είναι πλέον αναγκασμένος να κάνει ενδικοφανή προσφυγή αφού προηγουμένως αναγκασθεί να καταβάλει το 50% του φόρου που του έχει καταλογισθεί καθώς σε διαφορετική περίπτωση η εφορία θα προχωρήσει στην κατάσχεση της περιουσίας του. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκατοντάδες Έλληνες που έχουν μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό βρίσκονται όμηροι της εφορίας.
Τους ζητούν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, παρά το γεγονός ότι προσκομίζουν στις εφορίες τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακόμα και από τα κράτη στα οποία εργάζονται, (φορολογικές αρχές, συμβόλαια κατοικίας και δαπάνες που πραγματοποίησαν) τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αμφισβητούνται.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουν στη φορολογική διοίκηση είναι ότι η μετανάστευση όπως και στο παρελθόν δεν είναι επιλογή πλουτισμού αλλά επιβίωσης. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από την κωλυσιεργία, δημιουργούν προβλήματα στους περισσότερους.
Φοροτεχνικός ο οποίος επιμελήθηκε τα έγγραφα φορολογούμενου που εργάζεται ήδη στο εξωτερικό αναφέρει ότι ενδιαφερόμενος «κόπηκε» επειδή του έλειπε μία ημέρα στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να αναγκασθεί να πληρώσει φόρους για την χρονιά εκείνη στην Ελλάδα.
Για να γίνει κάποιος κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλει στην Ελλάδα δικαιολογητικά από το κράτος στο οποίο κατοικεί και εργάζεται με τα οποία αποδεικνύει την ιδιότητα την φορολογική του κατοικία, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου στην άλλη χώρα, αντίγραφο της σύμβασης -μονίμου- εργασίας.
Ειδικότερα, πρέπει να προσκομισθούν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στη ΔΟΥ:
- Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος
- Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος


- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά  βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου