Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΟΤΑΝ Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΣΕ ΤΟΝ KISSINGER & ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΘΕΊ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 Γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης,

Μέ ἀφορμή τόν θάνατο τοῦ Henry Kissinger:


ΟΤΑΝ Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΣΕ ΤΟΝ KISSINGER & ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΘΕΊ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

-Ὁ Παπαδόπουλος παραιτείται ἀπό τήν δωρεάν βοήθεια καί ἀρνείται τήν χρήση βάσεων-
Στίς 15 Ἰανουαρίου 1973, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος παραιτήθηκε ἀπό τήν δωρεάν ἀμερικανική βοήθεια. Ἡ ἐφημερίδα “TIMES” τῆς Ν. Ὑόρκης ἔγραφε στίς 17-1-1973:
«Ἡ χειρονομία, ἐξυψοῦσα τήν ἑλληνικήν ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν, ὑπογραμμίζει ταυτοχρόνως τήν ἄνοδον τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας -ἄνοδον ἡ ὁποία ἐπέτρεψεν εἰς τήν Ἑλλάδα νά ἀγοράση ὅπλα ἐπί ἐμπορικῆς βάσεως “Φάντομ” ἀπό τάς Ἠνωμένας Πολιτείας, πυραυλοφόρους κανονιοφόρους καί ἅρματα μάχης ἀπό τήν Γαλλίαν καί ὑποβρύχια ἀπό τήν Δυτ. Γερμανίαν».
Στίς 22 Νοεμβρίου 1973 -κατά τόν πόλεμο του Γιομ Κιπούρ- Παπαδόπουλος καί Μαρκεζίνης ἀρνήθηκαν πιεστικό καί ἐπείγον αἰτήμα «δι' ἀναγνώρισιν εἰς τάς ΗΠΑ δικαιωμάτων εὐρυ­τέρας χρήσεως», μέ τήν ρητή ἀπάντηση: «Ἐφαρμογή τῆς περί ἐλλιμενισμοῦ συμφωνίας. Ἐκτέλεσις τῶν ἤδη ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων. Οὐδέν πλέον αὐτοῦ».
-Ὁ Ἰωαννίδης ζητάει ἐπαναφορά τῆς δωρεάν βοηθείας καί συμβιβάζεται μέ credit sales-
Τον Μάρτιο τοῦ 1974, ο Ιωαννίδης διέταξε τόν τότε Α/ΕΔ Μπονάνο νά ζητήση ἀπό τόν ἀρχηγό JUSMAG Ρέυντερ νά ἀρχίση καί πάλι ἡ δωρεάν ἀμερικανική βοήθεια, γιά νά λάβη τήν ἀπάντηση τοῦ ἀμερικανοῦ Ὑποστρατήγου «ἡ δωρεάν βοήθεια ἐσταμάτησεν ἐπειδή τήν ἀπέρριψεν ὁ Παπαδόπουλος» («Ἡ Ἀλήθεια» σελ. 159).
Τελικά ἐπῆλθε συμβιβασμός καί τό καθεστώς πέτυχε τήν παροχή ἀπό τίς Η.Π.Α. πολεμικοῦ ὑλικοῦ ὑπό μορφή credit sales...
Ὁ Ἰωαννίδης εὐχαρίστησε προσωπικά τόν Henry Kissinger καί δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νά παράσχη στίς Η.Π.Α. τίς διευκολύνσεις στήν Σούδα, πού εἶχε ἀρνηθεῖ ὁ Παπαδόπουλος.
-Ἰωαννίδης πρός Kissinger: "Παρέχω τήν βάση τῆς Σούδας καί κάθε ἄλλη βασική συμφωνία, ἐπιθυμητή στίς Η.Π.Α."!-
Ἀποχαρακτηρισμένο τηλεγράφημα τῆς CIA πρός τό White House ἔγραφε:
«Ὁ στρατηγός Ἰωαννίδης (σ.σ. μία φράση λογοκριμένη), ἦταν ἰδιαίτερα εὐχαριστημένος μέ τίς πρόσφατες ἐξελίξεις μέ τίς σχέσεις τῆς Χώρας του καί τήν πολιτική παροχῆς ὅπλων ἀπό ἐμᾶς. Ἐπαίνεσε τήν δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Kissinger γιά πώληση ὁπλισμοῦ τῶν Η.Π.Α. πρός τήν Ἑλλάδα... Ἀντίστοιχα, διέταξε τίς ἁρμόδιες ἑλληνικές ἀρχές νά προχωρήσουν σέ ἀποδεκτή γιά τίς δύο πλευρές βάση, διαπραγματεύσεις ὅσον ἀφορᾶ τήν βάση τῆς Σούδας καί κάθε ἄλλη βασική συμφωνία, ἐπιθυμητή στίς Η.Π.Α.». (Πηγή: CIA, Outgoing Message, Sensitive, June 22, 1974, CO2050046).
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ: η αλήθεια για τον "αόρατο δικτάτορα"». Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 14 Αθήνα, τηλ. 210 6440021.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου