Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

ΕΘΝΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ἤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ:

ΔΗΜ. ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ
– Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ 1905
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 2023

 

                                        ΕΘΝΟΛΟΓΙΣΜΟΙ " Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΣΜΟΥὉ Χαιρέτης εἶναι ὁ πρῶτος οὐσιαστικός κήρυκας τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς αὐτογνωσίας. Γνώστης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἔθνους του, μέσα στή διαδρομή τῆς ὁποίας ἡ οἰκογένεια καί οἱ πρόγονοί του εἶχαν δώσει τόσα καί τόσα οὐσιαστικά "Παρών", τοποθετεῖ τόν Ἕλληνα κάτω ἀπό τά κριτήρια τοῦ Ἐθνισμοῦ καί τῆς θρησκευτικότητάς του καί τόν ἐξετάζει, τόν ἀναλύει, τόν προσδιορίζει. Στόχος του δέν εἶναι νά ἐμφανιστεῖ σάν ἐθνοσωτήρας, δέν ἐπιδιώκει νά πολιτευτεῖ. Οὔτε ζητᾶ τήν ἀναγνώρισή του σάν συγγραφέα. Τό μόνο πού ἀσφαλῶς τόν ἐνδιαφέρει εἶναι νά προσφέρει στούς συμπατριῶτες του μέτρο ἐθνικῆς κρίσεως καί κατανόησης τῶν διδαγμάτων τῆς ἱστορίας...
Μία μεγάλη καί περίλαμπρη θέση ἀνάμεσα στό πλῆθος τῶν Νεοελλήνων Φωτιστῶν ἀνήκει ὁπωσδήποτε καί στόν ΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΧΑΙΡΕΤΗ. Δέν ἔχει καμμιά σημασία ἄν προηγήθηκε τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, ἄν αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος, ἄν εἶναι δεύτερος ἤ ἄν χρονικά εἶναι καί οἱ δύο τους σύγχρονοι καί ταυτόσημοι. Ὑπῆρξαν καί οἱ δύο συνεχιστές τῆς οἰκογενειακῆς τους παράδοσης, ἐκφραστές τοῦ πνεύματος τοῦ Κήρυκου Χαιρέτη καί πρωτοδουλευτές τῆς Νεοελληνικῆς Ἱδέας. Αὐτούς ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ ἄλλοι καί ὅλοι μαζί σχημάτισαν τήν περίλαμπρη ἑλληνική Πούλια, πού ἔδειξε σέ πλῆθος Ἑλλήνων τόν δρόμο τῆς ἐθνικῆς πορείας, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς σκοτεινῆς νύχτας πού ἀκολούθησε τό μαῦρο 1897 ἀλλά καί ἀργότερα...

   Την επανέκδοση του συγγράματος "ΕΘΝΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΣΜΟΥ" από τις "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ" ανακοίνωσε ο εκδότης - συγγραφέας Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου