Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Ο Δημήτρης Νατσιός στα γραφεία του ΣΕΚΠΥ

 Τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός.

Τον κ. Νατσιό υποδέχθηκε Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής ο οποίος ενημέρωσε την αντιπροσωπία της ΝΙΚΗΣ για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Συνδέσμου και τα προβλήματα που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

 Από τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μίας ξεχωριστής Κυβερνητικής δομής, (όπως Υφυπουργείο), αποκλειστικά υπεύθυνης για την αμυντική βιομηχανία και με συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς, προκειμένου να υλοποιούνται οι διαδικασίες, ανεξάρτητα των προσώπων. Ο κ. Ροζολής επισήμανε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η απαίτηση από τους αναδόχους εξοπλιστικών προγραμμάτων να επιστρέφουν το 30% του κόστους ως υποκατασκευαστικό έργο στην ελληνική αγορά.

Τέλος, υπογράμμισε το πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα σχεδιασμού της συντήρησης των οπλικών συστημάτων, σε όλο τον κύκλο ζωής τους και η απαίτηση για συγκεκριμένο ποσοστό διαθεσιμότητας των συστημάτων, κάτι που αποτελεί βασικό κριτήριο σύναψης συμβάσεων προμήθειας ή υποστήριξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η ΝΙΚΗ, πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της εγχώριας αμυντικής ιδιωτικής και κρατικής αμυντικής βιομηχανίας και υπογραμμίζει ότι  θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα νομοθετικές ενέργειες ενίσχυσής της. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι θα υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία για την περαιτέρω ανάπτυξή της, με απώτερο σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων επιχειρησιακών αμυντικών αναγκών με αξιόπιστο τρόπο, καθώς θεωρεί πως βασικός πυλώνας της Εθνικής μας Στρατηγικής θα πρέπει να είναι  μία δυναμική και πρωτοποριακή εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου