Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης. Ο Έλληνας Αυτοκράτωρ.

 Γράφει ο Emperor of Historia

                                        Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης. Ο Έλληνας Αυτοκράτωρ.Ο Αυτοκράτωρ και ταυτοχρόνως Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας,ο Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης ήταν Αυτοκράτωρ του Βασιλείου της Νικαίας, ενώ είναι υπεύθυνος για τον διπλασιασμό του Βασιλείου του και την ανάδειξη του στην κυρίαρχη Δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους "Σταυροφόρους" κατά την Δ' Σταυροφορία (1204μ.Χ).

Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης σε γραπτή απάντηση του προς τον Πάπα Γρηγόριο Θ' στα 1237μ.Χ σχετικά με την Πόλη λέει μεταξύ άλλων: "Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστός Βασιλεύς καί αὐτοκράτωρ Ρωμαίων...τε ἐν τῷ γένει τῶν Ἐλλήνων ἡμῶν ἡ σοφία Βασιλεύει,καί,ὡς ἐκ πηγής ταύτης πανταχοῦ ρανίδες ἀνέβλυσαν (Δλδ στο δικό μας γένος των Ελλήνων βασιλεύει η Σοφία και με αυτήν ως πηγή παντού ανέλυσαν σταγόνες), ενώ λέει επίσης ως απάντηση για την κατοχή της Πόλεως από τους Φράγκους: "ουδέποτε θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε και να πολεμούμε κατά των κατακτητών της Κωνσταντινούπολης. Θα ασεβούσαμε προς τους νόμους της φύσεως και προς τους θεσμούς της Πατρίδος και προς τους τάφους των πατέρων μας και προς τους ιερούς ναούς του Θεού, εάν δεν αγωνιζόμαστε για αυτά με όλη μας την δύναμη."

Η συγκεκριμένη επιστολή είναι ύμνος ελληνικής εθνικής αυτοσυνειδησίας, ενώ φανερώνει την αλληλουχία μεταξύ Αρχαίας Ελλάδας και Βυζαντίου. Τέλος,ο Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης θεωρείται ο "πατήρ" του Νεοελληνικού Εθνικισμού και ο πρώτος εκφραστής της Μεγάλης Ιδέας, ενώ με την Αγιοποίηση του θρυλοποιήθηκε ως "ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς", εορτάζεται στις 4 Νοεμβρίου.

John III Doukas Vatatzes. The Greek Emperor.

The Emperor of the Empire of Nicea John III Doukas Vatatzes,who the same time is a Saint of Grecoorthodox Church,ruled and doubled the size of his Kingdom.

In his letter answer to Pope Gregory IX (1237 AD) he said between other things: "Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστός Βασιλεύς καί αὐτοκράτωρ Ρωμαίων... (John III Doukas Vatatzes a Christ Faithful King and Emperor of the Romans),while in another point of his letter states: "We will never stop fighting against the occupiers of our City,because this would be an abomination towards our Nation".

He is considered as the "Father" of the Greeks.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου