Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 Γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης

Απάντηση στην μυθοπλασία περί "αυτομάτου διαζυγίου"


 
  Στίς 18 Νοεμβρίου 1969, ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐλαβε διαζύγιό ἀπό τήν πρώτη του σύζυγο Νίκη Βασιλειάδου. Ὁ γάμος τους εἶχε κρατήσει 27 χρόνια καί εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα δύο τέκνα. Τόν Χρῆστο καί τήν Χρυσούλα.
Μερικά χρόνια ἀργότερα -ὅταν ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος δέν βρισκόταν πλέον στήν ἐξουσία- κυκλοφόρησε ἐντέχνως ὁ μύθος ὅτι δῆθεν ἐξέδωσε εἰδικό νόμο πού ἴσχυσε «γιά μία ἡμέρα» (sic) ὥστε νά βγάλη «αὐτόματο» διαζύγιο! Πρόκειται περί φαντασιοπληξίας καί ὀλεθρίου ψεύδους. Οὐδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο.
 


  Κατ’ ἀρχήν δέν ἔκαμε ἐκεῖνος αἴτησι διαζυγίου. Ἐνάγουσα ὑπῆρξε ἡ σύζυγός του, Νίκη. Ὁ δικηγόρος Δημήτριος Νεστορίδης ἀναφέρει:
«Ὁ Γ. Παπαδόπουλος διεζεύχθη ἀπό τήν πρώτη σύζυγό του κατόπιν ἀγωγῆς περί διαζυγίου τῆς ἰδίας καί ἐλύθη ὁ γάμος ἀπό τό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν λόγω ἀσυμφωνίας χαρακτήρων, κατόπιν τηρήσεως τῶν κειμένων διατάξεων καί διαδικασιῶν τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καί τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας. Τά περί δῆθεν εἰδικοῦ νόμου ἐκδοθέντος ὑπό τοῦ Γ. Παπαδοπούλου ἀποτελοῦν κακοήθη ψευδολογήματα. Δικηγόρος του παρέστη τότε ὁ κ. Βασίλειος Ἀνδρουτσόπουλος». (Ἐπιστολή Δ. Νεστορίδη πρός τόν Ἀρ. Δημόπουλο).
Τό διαζύγιο ἦταν «συναινετικό» καί συνεπῶς δέν ὑφίσταντο πολλές δικαστικές διαδικασίες. Ὁ Ἄγγελος Παπαθάνου βεβαιώνει:
«Ὁ ἴδιος ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος, προσπάθησε μάταια νά τήν ἀποτρέψει ἀπό τήν ἀπαίτηση διαζυγίου, ἔμεινε ὅμως ἀμετάπειστη, ὅπως βεβαιώνει, παρότι ἀγαπούσε φανατικά τόν Γ. Παπαδόπουλο πρίν το διαζύγιο και μετά ἀπό ἀυτό…». ("Συνταγματάρχης ἀντί Λοχία” σελ. 39).
Στίς 6 Νοεμβρίου 1969 τό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 5740 ἀπόφασι περί λύσεως τοῦ γάμου ἡ ὁποία κατέστη «ὁριστική καί ἀμετάκλητος» στίς 15 Νοεμβρίου διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1167 ἀποφάσεως. Στίς 18 Νοεμβρίου δέ, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν κήρυξε καί «πνευματικῶς διαλελυμένον τόν γάμον».
Ὁ μῦθος περί… “αὐτομάτου διαζυγίου” ἀνεπτύχθη κυρίως ἀπό τόν Γ. Α. Μαγκάκη μέ σκοπό νά ἐξουδετερώση τόν Ἀρεοπαγίτη Βoλτή. Ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου -μετά τό 1974- Εὐστάθιος Μπλέτσας γράφει:
«Ὑπεστήριξεν (σ.σ. ὁ Μαγκάκης) ὅτι οὗτος (σ.σ. ὁ Βολτής) ἐξέδωκε τό διαζύγιον Παπαδοπούλου ἀστραπιαίως, ἐντός 10 ἡμερῶν, ἐπικαλεσθείς τάς ἡμερομηνίας συζητήσεως τῆς ἀγωγῆς καί δημοσιεύσεως τῆς λυούσης τόν γάμον ἀποφάσεως. Καί θέλων σκοπίμως νά ἀγνοῆ ὅτι ἐνάγων ἦτο ἡ Νίκη Παπαδοπούλου, ὅτι τό διαζύγιο ἦτο συναινετικό… καί ὑπεράνω ὅλων, θέλων σκοπίμως ν’ ἀγνοῆ τό τότε ἰσχύον δικονομικόν σύστημα τοῦ “εἰσηγητοῦ”, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἐλάμβανε χώραν ἡ ὅλη διαδικασία τοῦ διαζυγίου, μετά τήν ὁποίαν ἐφέρετο εἰς τό δικαστήριον ἡ ὑπόθεσις πρός συζήτησιν καί ἔκδοσιν τῆς ὁριστικῶς τεμνούσης αὐτήν ἀποφάσεως. Ἐκ τούτου δέ, τό 10ήμερον ἦτο ὁ συνήθης χρόνος δημοσιεύσεως τῆς ἀποφάσεως ἐπί τῶν συναινετικῶν διαζυγίων…». (Εὐστ. Κ. Μπλέτσα «Δικαιοσύνη ὥρα μηδέν» σελ. 155).
Ἐξ’ ἄλλου, ἡ συκοφαντία καταρρίπτεται ἀμέσως ἐάν κάποιος ἀναζητήσει τά ΦΕΚ τῆς ἀντίστοιχης περιόδου. Κανένας τέτοιος νόμος δέν ὑπῆρξε ποτέ.


  
  Τό διαζύγιο πάντως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου μέ τήν Νίκη δέν τούς ὁδήγησε ποτέ σέ προσωπική ρῆξη. Ἡ Νίκη ἔμεινε πάντοτε ἐρωτευμένη μέ τόν Γιῶργο. Κι ἐκεῖνος πάντοτε τήν ἀγαποῦσε καί τήν σεβόταν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου